A A A

					

Circus Kiekeboe

Inhoud en opzet

Een meertalig televisieprogramma en leesbevorderingsproject

Voor ouders, leerkrachten of begeleiders van kinderen (2-5jaar) die thuis Nederlands, Turks, Berber of Marokkaans-Arabisch spreken.

Circus Kiekeboe is een televisieprogramma en tegelijkertijd een leesbevorderingsproject dat in het algemeen gericht is op kinderen tussen 2 en 5 jaar en meer specifiek op kinderen van ouders die om sociale of culturele redenen te maken hebben met taalachterstand. Van het programma worden verschillende taalversies uitgezonden: Nederlands, Turks, Arabisch en Berber. Circus Kiekeboe is niet alleen gemaakt voor televisie, maar ook voor thuis, op school, in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. U kunt videobanden bestellen en ook de boekjes die in het programma worden voorgelezen zijn beschikbaar. Daarnaast zijn er voor ouders en mensen die werken met jonge kinderen handleidingen ontwikkeld.

Doelen zijn:

  • Stimuleren van leesbevordering;
  • Stimuleren van taalvaardigheidsontwikkeling (moedertaal en Nederlands);
  • Stimuleren van positieve attitudes tegenover meertaligheid;
  • Intensifiëren van het contact tussen school en ouders.
      


Praktische Info

Auteur(s)
NPS
Fatusch Productions
Interval Lâle

Hoe te verkrijgen?

Afleveringen kunnen hier bekeken worden.

Wilt u materialen (banden, handleidingen en boekjes) bestellen? Stuur een e-mail naar:
info@fatusch.nl of info@makkelijklezen.nl