A A A

					

Diversiteit in Actie (DIVA)

Inhoud en opzet

Website Diversiteit in Actie

"Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Binnen het thema taaldiversiteit kan je via achtergrondinformatie, inspirerende voorbeelden en oefeningen jouw professionele competenties in het omgaan met taaldiversiteit aanscherpen. Verder vind je er verschillende materialen en methodieken om met taaldiversiteit aan de slag te gaan in de klas, op school of in de lerarenopleiding."

      

Praktische Info

Hoe te verkrijgen?

http://www.diversiteitinactie.be