A A A

					

Het succes van tweetalig opvoeden

Inhoud en opzet

Gids voor ouders en opvoeders

Dit boek is bedoeld voor ouders en opvoeders die te maken hebben met tweetalige opvoeding. Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de vraag te beantwoorden of het al dan niet een goed idee is om hun kinderen tweetalig op te voeden. Enkele hoofdstukken geven inzicht in de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen. Voorts gaan de auteurs in op de vraag hoe ouders een tweetalige opvoeding het best kunnen aanpakken. Verschillende dilemma's en lastige vragen worden besproken. Zo komt de vraag aan de orde of het niet moeilijk is voor kinderen om twee of meer talen tegelijk te leren. Ook wordt het verschijnsel besproken dat kinderen hun twee talen soms door elkaar lijken te halen. Maar er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de enorme voordelen van tweetaligheid en aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het tegelijkertijd leren van twee talen. Enkele hoofdstukken gaan ook in op de rol van crèche en school bij de tweetalige opvoeding. Door de brede bespreking van het verschijnsel tweetaligheid is het boek een aanrader voor iedere lezer die in tweetaligheid geïnteresseerd is.

182 pagina’s, uitgegeven in 2012 bij Uitgeverij Acco, 24,50€

      


Praktische Info

Auteur(s)
Elisabeth van der linden en Folkert Kuiken

Hoe te verkrijgen?

Uitgeverij Acco: uitgeverij@acco.be