A A A

					

Het verhaal van Jacub

Inhoud en opzet

Een boek om ouders handvaten te geven bij taalontwikkeling van hun kind.

De werkvorm bestaat uit een boek 'Het verhaal van Jacub'. In tekeningen worden verschillende situaties, gaande vanaf zijn geboorte tot hij werk zoekt, weergegeven. Deze worden telkens verder uitgediept aan de hand van een discussievraag. Tevens kunnen er een aantal tips gegeven worden, waarbij veel nadruk gelegd wordt op een goede communicatie en een goede ouder-kindrelatie. De werkvorm is in het Nederlands, Turks en Arabisch.


50 EURO + verzendingskosten

      


Praktische Info

Auteur(s)
Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg

Hoe te verkrijgen?

Bestel hier