Start Materialenbank

Hoe kun je meertalige ouders bereiken en ondersteunen? Tips voor schoolteams

Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten/begeleiders is belangrijk. Ouders met een leefwereld die erg verschilt van die van de leerkracht of de school, hebben meer nood aan duidelijke informatie. Maar de leerkrachten/begeleiders voelen zich niet altijd comfortabel in het contact met anderstalige ouders. Sommige anderstalige ouders ervaren een drempel in hun communicatie met de school/opvang omdat ze een andere taal of een gebrekkig Nederlands spreken en soms de indruk hebben dat de school/opvang negatief staat t.o.v. de thuistaal. Door onvoldoende te communiceren met ouders missen de leerkrachten/begeleiders de belangrijke achtergrondinformatie over de (taal)leefwereld van kinderen, essentieel om hun pedagogische aanpak beter af te stemmen op de noden van elk kind. In deze brochure staan tips voor de schoolteams die de communicatie met ouders willen versterken.

Talenbeleid Communiceren met ouders Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Anderstalige nieuwkomers Ouders Folder Tips
Terug