A A A

					

Kijkwijzer ‘Thuistaal in de buitenschoolse kinderopvang’

Inhoud en opzet

Een kijkwijzer over thuistalen en thuisculturen

Deze Kijkwijzer, gebaseerd op ZIKO (Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid in de opvang) van Kind & Gezin gaat over hoe de thuistalen en thuisculturen van anderstalige kinderen in de opvang op speelse wijze een positieve plaats kunnen krijgen. De kijkwijzer concretiseert wat je allemaal met thuistaal en –cultuur kunt doen in de opvang om een positieve en kwaliteitsvolle opvang voor anderstalige kinderen te verkrijgen. Deze kijkwijzer kan dienen om je bewust te maken van wat er allemaal mogelijk is, als reflectie-instrument op je praktijk enz.

Gratis

 

 

      


Praktische Info

Auteur(s)
Gebaseerd op ZIKO (Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang), Kind & gezin, 2005.

Aangepast door Sabrine Mortier en Evita Willaert (Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent, 2008).

Hoe te verkrijgen?

Zie ‘Downloads’ onderaan de paginaDownloads

- Kijkwijzer buitenschoolse kinderopvang.pdf