A A A

					

Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

Inhoud en opzet

Deze brochure gaat over de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving. Een of beide ouders hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Waar kunnen ouders op letten als er meer talen naast elkaar gesproken worden? Wat kunnen ze zelf doen om hun kind met succes meertalig op te voeden? Wat kunnen professionele ‘opvoeders’ (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzalen of Centra voor Jeugd en Gezin) bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen uit een meertalige cultuur? Daarover gaat deze brochure, die begint met een uitleg over meertaligheid en taalontwikkeling. Het tweede deel (Praktijk) bevat tips en adviezen voor de ouders

      

Praktische Info

Hoe te verkrijgen?

http://www.logopedie.nl/bestanden/nvlf/webwinkel/Artikelen/folder_meertaligheid_2009_website.pdf