A A A

					

Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer.

Inhoud en opzet

30 jaar lang heeft Foyer getracht meertaligheid voor zich te laten spreken in een onderwijsproject dat minderheidstalen een structurele plek gaf binnen het curriculum van het basisonderwijs. Gebruik makend van de beleidsmogelijkheid Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur organiseerde en begeleidde Foyer projecten ten behoeve van voornamelijk Turkse, Italiaanse en Spaanstalige kinderen.

Voor Foyer was de acceptatie en de inzet van deze talen als meerwaarde vanzelfsprekend. Het maatschappelijk klimaat rond deze benadering wisselde nogal eens. In dit boek wil Foyer het levendige verhaal brengen van drie decennia werken aan een proces waarin naast specifieke onderwijsdoelen community building in de betrokken gemeenschappen centraal stond.

De wetenschappelijke kaders en opvolging van het project kregen in het verleden vooral in internationale kringen heel wat aandacht. Dit boek wil echter op de eerste plaats de ervaringen bundelen van diegenen die er het nauwst bij betrokken waren: de kinderen, hun ouders, leerkrachten en begeleiders.

Het boek richt zich dan ook tot al wie meer inzicht wil verwerven in hoe dit meertalig onderwijs concreet in zijn werk ging. Het is tevens een bron van inspiratie voor wie geïnteresseerd is in integratieprocessen waarbij de allochtone gemeenschap en onderwijs op gelijkwaardige voet participeren.

 

      


Praktische Info

Auteur(s)
Johan Leman (Redactie)

Hoe te verkrijgen?

Acco Uitgeverij
Blijde Inkomststraat 22,
3000 Leuven

T: + 32 16 62 80 00
F: + 32 16 62 80 01

uitgeverij@acco.be

www.acco.be