A A A

					

Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching.

Inhoud en opzet

A training kit.

Europees CLIL-project met volledig uitgewerkte lesfiches talensensibilisering in het Frans, Engels en Spaans voor het lager en het secundair onderwijs. 

      


Praktische Info

Auteur(s)
Bernaus, M., Furlong, A., Jonckheere, S., Kervran M. (Eds.)

Hoe te verkrijgen?

European Centre for Modern Languages, www.ecml.at 

of op ConBaT+ website: http://conbat.ecml.at/

Meer informatie: Sofie Jonckheere, RIC Foyer (co-coördinator van dit project), 02/609.55.63