A A A

					

Signaal

Inhoud en opzet

Themanummer rond meertaligheid

Het vaktijdschrift Signaal van Sig vzw bracht een themanummer uit over hulp en therapie aan meertalige kinderen. Het nummer belicht het thema vanuit verschillende perspectieven met aandacht voor spel- en taalontwikkeling. Er worden handvaten aangereikt voor therapeuten die voor de opdracht staan om het meertalige kind met spraak en taalstoornissen te onderzoeken of te behandelen. Het werd een nummer over gewoontes, waarden, context, cultuur en opvoedingsstijl, over meningsverschillen tussen therapeuten en ouders en over groeiend vertrouwen en echte samenwerking.

Meer info over Sig vzw en het tijdschrift Signaal vindt u op de volgende link http://www.sig-net.be/content.aspx?l=007

Driemaandelijks tijdsschrift. Jaargang 21 Nummer: april/mei/juni 2012,  63 pagina’s.  prijs los nummer: 6,20€

      


Praktische Info

Auteur(s)
Sig vzw

Hoe te verkrijgen?

http://www.sig-net.be/content.aspx?l=007