Start Aan de slag

Taal stimuleren in de vrije tijd: hoe doe je dat? Tips voor monitoren

Cruciaal voor taalstimulering in de vrije tijd zijn talensensibilisering en een positieve omgang met meertaligheid. Talensensibilisering is een mooie aanleiding om op een speelse manier de brug te slaan van talige en culturele diversiteit naar de verwerving van het Nederlands. In deze brochure vind je niet alleen enkele algemene tips om meertalige kinderen te stimuleren in hun taalverwerving, maar ook een reeks concrete ideeën voor talensensibilisering in de vrije tijd.

Talenbeleid Talensensibilisering Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Folder Tips
Terug