A A A

					

TaalGEZINd

Inhoud en opzet

Handleiding ter ondersteuning van oudersessies rond meertalig opvoeden

Ouders spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling. We willen hen versterken door hen te informeren, inzichten te verruimen, tips te geven en ervaringen uit te wisselen.

De thuistaal versterken is belangrijk voor het functioneren van het gezin en voor de gehele taalontwikkeling. Aandacht voor de integratietaal (Nederlands) in de thuisomgeving is hierbij essentieel.

TaalGEZINd richt zich op begeleiders die werken met:

- ouders met jonge, meertalig opgroeiende kinderen

- ouders met weinig of geen voorkennis inzake meertalige taalontwikkeling

- ouders die ervaringen willen uitwisselen over meertalig opvoeden

TaalGEZINd is een bundeling van activiteiten ontwikkeld binnen het Regionaal Integratiecentrum Foyer.  Het zijn werkwijzen die we als ‘good practice’ hebben ervaren bij het werken met anderstalige en vaak kansarme ouders die hun kinderen meertalig opvoeden.

De activiteiten worden beschreven aan de hand van fiches. Het nodige didactisch materiaal is bijgevoegd in het Nederlands en het Frans.

Het accent ligt op de groep maar een aantal zaken kan je met individuele ouders opnemen.

Het pakket kost 15 euro kan worden besteld door een mail te zenden naar info.wgi@foyer.be met vermelding van verzend- en/of facturatieadres.

      


Praktische Info

Auteur(s)
Hilde De Smedt – Regionaal Integratiecentrum Foyer

Hoe te verkrijgen?

Tel.: 02/609.55.63

info.wgi@foyer.be