A A A

					

Taalstimulering en meertaligheid (visietekst)

Inhoud en opzet

Visietekst met betrekking tot het constructief omgaan met thuistalen in de voorschoolse sector. Inhoud

In situaties waar de thuistaal niet het Nederlands is, of waar beide ouders een verschillende taal spreken, hebben ouders vaak vragen. Zowel in de kinderopvang als in de preventieve gezinsondersteuning is taal een thema dat de nodige aandacht vereist. Binnen Kind en Gezin is op dit ogenblik de expertise over de taalontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van drie jaar eerder beperkt en versnipperd. Ook een degelijke visie en achterliggend kader ontbreken. Deze visietekst is een eerste stap om hieraan tegemoet te komen.

Geboeid door het thema en op zoek naar meer literatuur? Download de literatuurlijst rechtsonder op deze pagina.
      


Praktische Info

Hoe te verkrijgen?
Onderaan deze pagina te downloaden.

Downloads

- Visietekst Kind en Gezin.pdf
- literatuurlijst.doc