A A A

					

Taaltalent

Inhoud en opzet

Een workshop voor beroepskrachten en een themapakket voor het organiseren van ouderbijeenkomsten

Het pakket bestaat uit een workshop voor beroepskrachten en een themapakket voor het organiseren van ouderbijeenkomsten. Dit pakket gaat over verschillende wijzen waarop kinderen tweetalig kunnen opgroeien, het belang van taalstimulering bij een tweetalige opvoeding en keuzes en dilemma’s waarmee allochtone ouders ten aanzien van tweetaligheid kunnen geconfronteerd worden. In het themapakket zijn drie themabijeenkomsten over tweetalig opvoeden uitgewerkt. Het pakket bevat een videoband, en een veelvoud aan werkvormen, informatie en vragen waaruit de begeleider kan putten.

Doelgroep: leerkrachten, begeleiders, ouders.

Doel: ouders krijgen inzicht in het belang en de mogelijkheden van taalstimulering zowel in de eigen taal als in het Nederlands en dat zij de argumenten voor hun taalkeuze kunnen verwoorden.

49,90 EURO + verzendingskosten

 

      


Praktische Info

Auteur(s)
Nederlands Jeugdinstituut

Hoe te verkrijgen?

bestelling@extern.nl