A A A

					

Talen, mijn gedacht!

Inhoud en opzet

Een interactieve tentoonstelling over taal en emotie voor kinderen tussen 9 en 12 jaar

In 2008 opende Integratiecentrum Foyer de interactieve tentoonstelling Talen, Mijn gedacht! die volledig draait rond meertaligheid en hoe kinderen dit beleven.

Sindsdien reist Talen, Mijn gedacht! het Vlaamse land af en kwamen er anno 2014 al 6500 bezoekers langs. In 2008 ontving Foyer de tweede prijs bij de uitreiking van het Europees Label voor Innovatief Onderwijs  (ELIT) en werd het project opgenomen door de UNESCO in het kader van het Internationaal Jaar van de Talen onder de noemer Languages Matter.

De tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’ ontstond vanuit de ervaring dat emoties het leren van talen beïnvloeden. Inzicht verwerven in deze emoties komt acties rond taalleren ten goede. De cel Onderwijs en Meertaligheid van Foyer startte daarom een project rond meertaligheid en emoties. Dit project wil kinderen doen nadenken over de verschillende talen die ze spreken. Ze worden aangezet om de betekenis die ze geven aan de talen die ze spreken, te verwoorden, vorm te geven en te verdiepen. Ze ontdekken tegelijk ideeën en gevoelens van andere kinderen.

Het tweede doel is leerkrachten en begeleiders te doen stilstaan bij wat kinderen denken over meertaligheid. Ze ervaren zo hoe de gevoelens van kinderen hun weg zoeken langsheen deze talen. Volwassenen krijgen op deze wijze meer aandacht voor de totale ‘taalbagage’ van het kind en worden verder aangezet tot reflectie over de impact van deze gevoelens op het taalleerproces.

Het project startte met de ontwikkeling van een twaalftal workshops. Al deze workshops waren er op gericht meertalige kinderen te laten nadenken over hoe ze zich voelen bij de talen die ze spreken en horen. De reacties en het materiaal van deze meertalige kinderen vormden vervolgens de basis van de tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’. Deze interactieve tentoonstelling bestaat uit verschillende eilanden waar bezoekers gestimuleerd worden om hun eigen ‘gedacht’ te vormen en te formuleren over meertaligheid.

De kinderen wandelen in groepjes doorheen het circuit. Dit nodigt uit tot ervaringsuitwisseling en gesprek. Iedere deelnemer noteert ook zijn persoonlijke bevindingen op een routekaart. Een handleiding met workshops geeft de mogelijkheid om het thema daarna verder uit te diepen.

Vanaf 2014 reist er trouwens een dubbele tentoonstelling rond: Talen, mijn gedacht! en ‘Talen, ons gedacht!. Dit laatste circuit is ontwikkeld voor meertalige volwassenen en ouders die hun kinderen opvoeding in een meertalige context. Het geheel werd zo uitgewerkt dat het interactieve circuit in een half uurtje tijd kan worden omgebouwd zodat men vanaf nu zowel kinderen als volwassenen kan ontvangen, ieder in een eigen circuit.

Meer informatie over het circuit voor volwassenen (Talen, ons gedacht!) vindt u onder de rubriek thuis, sub-rubriek ‘aan de slag’.

      


Praktische Info

Auteur(s)
Integratiecentrum Foyer

Hoe te verkrijgen?

Graag meer informatie over  de tentoonstelling, de huurmogelijkheden of de reisroute? Hiervoor kan u contact opnemen met patrizia.civetta@foyer.be, telefonisch: 02/609.55.63.