A A A

					

Themapakket thuistaal

Inhoud en opzet

Een themapakket rond moedertaal voor alle beroepskrachten die met ouders werken.

Het themapakket stelt dat ouders het recht hebben om zelf te kiezen welke taal ze thuis spreken. De belangrijkste functie van taal is communiceren. Als ouders dikwijls het advies krijgen om een taal te spreken die niet hun moedertaal is, gaat men voorbij aan de belangrijkste functie van taal en loopt men het risico dat er steeds minder in plaats van beter gecommuniceerd wordt. De werkvormen zijn: schuiftabellen, een video, stellingen, rollenspellen, concrete voorstellen…
 

100 EURO + verzendingskosten

      


Praktische Info

Auteur(s)
Steunpunt Opvoedingsondersteuning Provincie Limburg

Hoe te verkrijgen?

awauters@limburg.be
011 23 82 23