A A A

					

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen

Inhoud en opzet

Stichting Lezen

Wat is er fijner en gezelliger dan voorlezen? Lekker samen in een hoekje, in een stoel, of ’s avonds op de rand van het bed een verhaaltje (en nog eentje, en nog eentje). Behalve dat het leuk is, is het ook om verschillende redenen goed om dat te doen. Voorlezen heeft een positief effect op de taal- ontwikkeling van kinderen (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995; Fletcher & Reese, 2005), op andere cognitieve vaardigheden (Raikes e.a., 2006) en op de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling (Kwant, 2011). Voorlezen verhoogt het leesplezier van kinderen, ze leren er meer taal door, doordat ze allerlei nieuwe woorden en zinnen te horen krijgen. Bovendien is het goed voor hun verhaalbegrip. Maar hoe zit dat nu in meertalige gezinnen? Wat gebeurt er als ouders in hun eigen taal voorlezen? Zijn die voordelen er dan nog steeds? Het antwoord daarop is volmondig ja.

 

      

Praktische Info

Hoe te verkrijgen?

http://www.lezen.nl/sites/default/files/kwestie%20van%20lezen%206_0.pdf