Start Aan de slag

Zin voor talen

Talensensibilisering en de taalportfolio in een meertalig onderwijs

Meertaligheid is een belangrijke meerwaarde voor het individu en de samenleving. Dat is het vertrekpunt van dit boek, waarin twee Europese initiatieven worden voorgesteld die meertaligheid vanaf jonge leeftijd in het onderwijs willen stimuleren.
Het eerste, talensensibilisering, richt de aandacht van de kinderen op het verschijnsel taal in al zijn verscheidenheid, en reikt inzichten, vaardigheden en attitudes aan die het leren van talen – inclusief de moedertaal – bevorderen.
De taalportfolio, het tweede initiatief, is een leermiddel dat leerlingen stimuleert om zelf hun (meer)talenkennis bij te houden en bij te sturen. Met bijdragen van auteurs uit Frankrijk, Zwitserland, Nederland en België, licht het boek van beide initiatieven de ontstaanscontext en doelstellingen toe, met concrete voorbeelden.

Talensensibilisering Basisonderwijs Secundair onderwijs Kinderen Jongeren Boek
Terug