Aan de slag

Laat je informeren of inspireren door de materialen in deze databank!

In de databank vind je concrete methodieken, publicaties, folders, studies, boeken en lesmaterialen, die je kunnen helpen om meertaligheid een plaats te geven in jouw praktijk. Om de materialen te vinden die jou interesseren, kun je de zoekfunctie hieronder gebruiken, of de filters die je links terugvindt. Gewoon wat rondkijken? Dan kun je hieronder ook door de volledige lijst scrollen. Veel lees- en kijkplezier!

Deze databank wordt op dit moment nog volop aangevuld. Vind je momenteel nog even niet wat je zoekt? Kom dan binnenkort zeker nog eens terug!

Heb je zelf een suggestie voor een materiaal dat nog niet in onze databank zit? Vul dan dit formulier in, en laat het ons weten!

Alaboemsasa

Vormingspakket met begeleidende DVD Dit is een informatieve DVD over hoe op een positieve manier (in meertalige contexten) het Nederlands gestimuleerd kan worden in jeugdbewegingen en buitenschoolse opvang. “Positief“ verwijst hier naar een vorm van taalstimulering waarbij, met als uitgangspunt da...

Meer info

Anamnese Meertalige kinderen (AMK)

Vragenlijst In het diagnostische proces bij meertalige kinderen, al dan niet van allochtone afkomst, neemt de anamnese een belangrijke plaats in. De Sig-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen formuleerde een aantal kritische bedenkingen bij de vragenlijst ‘Anamnese Meertaligheid’ van Mirjam Blumenthal en Manu...

Meer info

Boeken voor peuters en kleuters in verschillende talen

Op impuls van het Nederlands Jeugdinstituut werd een serie boeken voor peuters en kleuter uitgegeven, in het Nederlands, Duits, Turks, Arabisch, Papiamento en Engels. Er is gekozen voor mooie, ontroerende en spannende verhalen met kleurrijke illustraties die kinderen zeker zullen ...

Meer info

Buitengewoon talig

Pakket Gedurende vier jaar organiseerde het Regionaal Integratiecentrum Foyer een werkgroep met leerkrachten uit verschillende secundaire scholen Buitengewoon Onderwijs type 1 uit Vlaanderen en Brussel om samen lesmaterialen talensensibilisering op maat te ontwikkelen binnen de verschillende opleidingsvormen. Dit resulteerde in het ...

Meer info

De klas van IMMI

Boekenreeks Deze boekenreeks is ontworpen in de peuterklas zelf. Ze is gegroeid vanuit de nood aan herkenbaarheid van alle kinderen die zich in een superdiverse klas bevinden en zal samen met hen evolueren. Alle verhalen spelen zich af in de ...

Meer info

Digitale Kamishibai

De vertelkiosk is opgevat als een moderne versie van de rondreizende kamishibai uit de Japanse traditie en kan telkens op andere plekken geïnstalleerd worden om kinderen met voorlezen en boeken in contact te brengen. De mobiele vertelkiosk is uitgerust m...

Meer info

Diversiteit in Actie (DIVA)

Website Diversiteit In Actie Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Binnen het thema taaldiversiteit kan je via achtergrondinformatie, ...

Meer info

E-Pals

Met ePals daag je de penvrienden uit om e-mails met elkaar uit te wisselen in plaats van brieven. Als je een ePal hebt die moedertaalspreker is van de taal die je leert, dan kan je aan tandemleren doen. Met jouw ...

Meer info

EDINA-platform

Het EDINA-project - EDucation of International Newly Arrived migrant pupils - brengt beleidsmakers, scholen en onderzoekers uit Finland (Helsinki), België (Gent) en Nederland (Rotterdam en Utrecht) samen. De resultaat van dit project is een online platform die ondersteuning biedt aan g...

Meer info

Fundels prentenboeken

Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.

Meer info

Geluiden in verschillende talen

Honden, kikkers, eten, drinken, niezen. Alles maakt een geluid! En het klinkt allemaal verschillend in verschillende talen. Een haan doet bijvoorbeeld ‘kukeleku’ in het Nederlands en ‘cocorico’ in het Frans. Deze website bevat een verzameling van leuke tekeningen en gelui...

Meer info

Haal meer uit meertaligheid

Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas. In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands ...

Meer info

Handboek taalbeleid basisonderwijs

In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de basisschool bij mekaar gebracht en de vragen die daarbij horen beantwoord. Hoe kan je de taalontwikkeling van kleuters en leerlingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in leergebieden als wiskunde, ...

Meer info

Handboek taalbeleid secundair onderwijs

Veel leerkrachten en directies uit het secundair onderwijs stellen zich de vragen als: hoe kan je de taalontwikkeling van leerlingen van de verschillende studierichtingen stimuleren? Hoe omgaan met taal in alle vakken? Hoe omgaan met meertaligheid? Hoe taalcompetenties opvolgen en ...

Meer info

Het meertalige kind. Een eerste kennismaking

Een echte kennismaking met het meertalige kind die in al zijn facetten wordt beschreven. Ook zijn omgeving wordt in kaart gezet om gericht aanbevelingen te doen voor omgang met meertalige kinderen op de opvang, op school en bij de logopedist. ...

Meer info

Het succes van tweetalig opvoeden

Gids voor ouders en opvoeders Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de vraag te beantwoorden of het al dan niet een goed idee is om hun kinderen tweetalig op te voeden. Enkele hoofdstukken geven inzicht in de taalontwikkeling ...

Meer info

Het verhaal van Jacub

Materialenbundel Dit pakket wil opvoeders van kinderen handvatten geven om een keuze te maken bij het kiezen van hun thuistaal en hen inzicht geven in de rol die ze kunnen vervullen bij de taalontwikkeling van hun kind. De werkvorm bestaat ...

Meer info

Hoe help je meertalige kinderen bij het leren van een tweede taal? Tips voor leerkrachten

Leerkrachten zien de school als een plaats waar kinderen op een zo kort mogelijke tijd Nederlands moeten leren. Maar ze zijn vaak nog te weinig voorbereid op de meertalige context waarin ze lesgeven. Meertalige ontwikkeling kent een aantal kenmerken die ...

Meer info

Hoe kinderen meertalig opgroeien

Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen meertalig op te voeden. In deze gids tonen de auteurs dat meertalig opvoeden perfect mogelijk is en een verrijking kan zijn voor de kinderen en het gezin. Dat geldt niet alleen voor ...

Meer info

Hoe kun je meertalige ouders bereiken en ondersteunen? Tips voor schoolteams

Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten/begeleiders is belangrijk. Ouders met een leefwereld die erg verschilt van die van de leerkracht of de school, hebben meer nood aan duidelijke informatie. Maar de leerkrachten/begeleiders voelen zich niet altijd comfortabel ...

Meer info

Ik zag twee beren. J’ai vu deux ours. İki ayi görmüştüm

Prentenboek Heb je ooit het kinderliedje ‘Ik zag twee beren’ in het Frans gehumd? Of in het Turks? In ons land wonen heel wat kinderen die ‘ja’ zullen antwoorden. Voor hen maakten Gerlinde Gilissen, een bevlogen kunstwetenschapper, en Marcel W...

Meer info

Is die taal van ver of van hier?

Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten Dit boekje, de wegwijzer, is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies die op hun school talensensibiliserend willen werken of meer inzicht willen krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun a...

Meer info

Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind!

In de context van migratie en meertaligheid hebben ouders vaak behoefte aan informele steun bij de opvoeding van hun kinderen. Het opvoeden wordt nog complexer wanneer ze geconfronteerd worden met een andere taal, andere opvoedingswaarden, normen en verwachtingen. Ze twijfelen ...

Meer info

Kamishibai

De kamishibai, een vertelkoffertje, is in veel bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen onderdeel van de voorlees- en vertelpraktijk. Het grote voordeel is de sfeer: er ontstaat een soort van magie rond het koffertje waarin zich een verhaal bevindt. Dat verhaal ...

Meer info

Kijkwijzer: thuistaal in een krachtige leefomgeving (buitenschools)

Deze kijkwijzer, afkomstig uit het boek ‘Meertaligheid: een troef!’, is specifiek gericht op de thuistaal. Het is een krachtig middel om de visie op meertaligheid in een krachtig talenbeleid te implementeren. Deze kijkwijzer is gebaseerd op ZIKO, een zelfevaluatie-instrument van ...

Meer info

Kijkwijzer: thuistaal in een krachtige leeromgeving (basisonderwijs)

Deze kijkwijzer, die afkomstig is uit het boek ‘Meertaligheid: een troef’, is specifiek gericht op de thuistaal en is een krachtig middel om de visie rond meertaligheid in een krachtig talenbeleid te implementeren. De kijkwijzer kan als meet- en reflectie-instrument ...

Meer info

Kinderboeken in verschillende talen

Deze lijst bevat boeken in het Arabisch, Berbers, Chinees, Frans, Hindi, Papiamentu, Spaans, Somalisch en Turks. Sommige boeken zijn volledig in de genoemde taal, andere zijn tweetalig (in combinatie met het Nederlands of het Engels). Daarnaast is er nog een ...

Meer info

LEA Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education

A training kit LEA is een Europees project dat resulteerde in de lesfiches talensensibilisering voor de lerarenopleiding en nascholing. Foyer nam deel aan dit project.

Meer info

Lego Lingua

Spelmateriaal ‘Lego’ betekent ‘speelgoed’ in het Deens en ‘Lingua’ is ‘taal’ in het Latijn. ‘Lego Lingua’ bevat 5 spellen voor spelers van 8 tot 88 jaar. Er kunnen workshops gedownload worden, waardoor spelleiders op een talensensibiliserende manier met elk spel aan de slag ...

Meer info

Liedjes en poëzie in verschillende talen

Op zoek naar kinderliedjes, versjes of gedichten in verschillende talen? Dan bieden deze websites alvast inspiratie. Er zijn veel liedjes die in verschillende talen bestaan, waardoor het makkelijk is om een versie van je favoriete kinderlied terug te vinden in ...

Meer info

Ninnah Oh. Slaapliedjes rond de Middellandse Zee

Prentenboek met cd Dit prentenboek met cd biedt een verzameling traditionele slaapliedjes uit gebieden rond de Middellandse Zee. Archeoloog Bas Bogaerts en danser/muzikant Eva Schampaert gingen tijdens hun motortocht door deze landen op zoek naar voorbeelden van dit cultureel ...

Meer info

Maankinderen

Toegankelijke kinderverhalen in het Nederlands én het Turks Maankinderen is een driedelige verhalenbundel met 9 meeslepende verhalen over Eray en zijn zusje Aysel. Deze twee kinderen uit een Turks gezin in Vlaanderen beleven afwisselend spannende, ontroerende en grappige avonturen. In d...

Meer info

Mama Lisa's World: liedjes en filmpjes van over de hele wereld

Op de website ‘Mama Lisa’s World’ vind je liedjes en filmpjes voor kinderen in talen van over de hele wereld. Het is een geweldige manier om kinderen te helpen andere talen en culturen te ervaren. Elk nummer bevat de ...

Meer info

Man over woord

Videofragmenten die talensensibiliserend kunnen ingezet worden In Man over woord gaat Pieter Embrechts niet op zoek naar de regeltjes, maar naar de schoonheid en de geheimen van onze taal. Waarom hebben de West-Vlamingen het zo moeilijk met het verschil tussen ...

Meer info

Mantra Lingua

Mantra Lingua biedt een collectie van tweetalige (prenten)boeken (Engels + andere taal) aan voor meertalige kinderen en ouders. De boeken zijn ook bruikbaar in de klas.

Meer info

Meer dan één taalbeschouwing

Meer dan één taalbeschouwing is een lessenpakket over talen, meertaligheid en taaldiversiteit uitgegeven door Integratiecentrum Foyer. Met dit lessenpakket wordt taaldiversiteit aangeboord als bron om stil te staan bij hoe talen in elkaar zitten en op welke manier ze...

Meer info

Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn

Boek voor ouders en opvoeders over meertalig opvoeden. Alle vragen over meertaligheid en meertalig opvoeden worden beantwoord. Boordevol tips! Een meertalige opvoeding is een mooi cadeau voor een kind. Meertalige kinderen zijn flexibeler en bouwen een enorme woordenschat en een ...

Meer info

Meertalige ontwikkeling

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren. Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk ...

Meer info

Meertaligheid, een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang

Steeds meer kinderen worden in een andere taal dan het Nederlands opgevoed. Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maar net een bron voor leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Wie d...

Meer info

Meertaligheid en onderwijs

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en ...

Meer info

Meertaligheid op school is geen ideologie, het is een realiteit én een troef

Artikel Een opiniebijdrage vanuit Onderwijscentrum Gent over de meertalige realiteit in Gent, naar aanleiding van de reacties op de nota van GO! over hun visie op meertaligheid. ‘Meertaligheid is een realiteit in ons onderwijs, en het is ook een troef, ...

Meer info

Mijn eerste Europese talenportfolio. Mon premier portfolio Européen des langues

Talenportfolio Deze talenportfolio bestaat uit een bundel met een paspoort, een biografie, een dossier en een gids voor de leerling in zes verschillende talen: Nederlands, Frans, Italiaans, Roemeens, Turks en Spaans. De taalportfolio is gekoppeld aan de niveaus A1, A2 ...

Meer info

MoedINT2 (Moedertaal in het onderwijs Nederlands als tweede taal)

Als je Nederlands leert als tweede taal, krijg je onderwijs over allerlei moeilijke eigenschappen van de taal: het verschil tussen ‘de’ en ‘het’, het woordje ‘er’ – aspecten die moeilijk zijn voor íedereen die Nederlands leert. Maar afhankelij...

Meer info

Nik-nak - Tweetalige prentenboeken

‘Nik-nak’ is een initiatief van de Belgische vzw Herkes, wat in het Turks ‘iedereen’ betekent. De Nik-nak-boekjes zijn tweetalige boekjes voor kinderen, die ontstaan zijn uit de voorleeservaring bij anderstalige gezinnen in Antwerpen. Het Nederlands wordt telkens gecombineerd met een ...

Meer info

O Mundo - een kleine wereldbibliotheek

Veel schoolklassen zijn gekleurd. Met de boeken van ‘O Mundo, een kleine Wereldbibliotheek’ wordt die kleur belicht. En klassen die niet gekleurd zijn? Die krijgen kleur door deze boeken. ‘O Mundo’ is een project van Iedereen Leest, dat de mooiste ...

Meer info

Onderwijs voor de 21ste eeuw

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het werkt niet ...

Meer info

Onzichtbaar

Prentenboek Onzichtbaar is een prentenboek over verlies. Het boek wil de dood van kinderen bespreekbaar maken voor kinderen. Het is gepubliceerd in het Latijn en in nog 25 andere talen.

Meer info

Pictogrammen

Communicatie versterken via pictogrammen Pictogrammen maken je boodschap extra duidelijk. Veel leraren gebruiken ze in de klas, maar ook voor communicatie met ouders zijn ze perfect bruikbaar.

Meer info

Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching

A training kit Europees CLIL-project met volledig uitgewerkte lesfiches talensensibilisering in het Frans, Engels en Spaans voor het lager en het secundair onderwijs.

Meer info

Postgraduaat Meertaligheid (Thomas More)

De Antwerpse hogeschool Thomas More organiseert een postgraduaatsopleiding rond meertaligheid, die voornamelijk gericht is op logopedisten met een interesse in meertaligheid. Ze krijgen er handvatten om meertalige kinderen met taalproblemen adequaat te behandelen. Hoe onderzoek je de moedertaal van een ...

Meer info

Praat met uw kind

Poster met tips (Nederlands en Turks) Deze poster, die in samenwerking met het iCLB Gent werd ontwikkeld, biedt concrete taaltips voor Nederlandstalige en Turkstalige ouders.

Meer info

Radioboeken

Boekjes voorgelezen in het Nederlands, Frans, Engels en Berbers Op 11 juli 2008 nam deBuren voor het eerst Radioboeken op voor kinderen van 6 tot 10 jaar. De vier verhalen van ongeveer 15 minuten werden door de schrijvers zelf (twee Nederlandstalige en twee Franstalige auteurs) ...

Meer info

Themanummer Meertaligheid

Signaal (nr. 79) Het vaktijdschrift Signaal van Sig (Sterk In Grenzen Verleggen) vzw, bracht een themanummer uit over hulp en therapie aan meertalige kinderen. Het nummer belicht het thema vanuit verschillende perspectieven met aandacht voor spel- en taalontwikkeling. Er worden handvatten ...

Meer info

Speakaboo (app)

Koninklijke Kentalis, dat in Nederland slechthorende, doven of mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ondersteunt, ontwikkelde de app ‘Speakaboo’. Logopedisten kunnen van die app gebruikmaken om de spraak- en fonologische ontwikkeling van een kind met een andere moedertaal te onderzoeken. Je ...

Meer info

Taal stimuleren in de vrije tijd: hoe doe je dat? Tips voor monitoren

Cruciaal voor taalstimulering in de vrije tijd zijn talensensibilisering en een positieve omgang met meertaligheid. Talensensibilisering is een mooie aanleiding om op een speelse manier de brug te slaan van talige en culturele diversiteit naar de verwerving van het Nederlands. ...

Meer info

TaalGEZINd

Handleiding ter ondersteuning van oudersessies rond meertalig opvoeden Ouders spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling. We willen hen versterken door hen te informeren, inzichten te verruimen, tips te geven en ervaringen uit te wisselen. De thuistaal versterken is belangrijk ...

Meer info

Taal leren

Van kleuters tot volwassenen Hoe leren anderstalige kinderen, jongeren of volwassenen Nederlands? - Hoe creëren we een optimale leeromgeving voor taalonderwijs? - Kan NT2-onderwijs emancipatie mogelijk maken? Het aantal nieuwkomers in België en Nederland is de laatste jaren fe...

Meer info

Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen - 57 tools

Geef je les aan anderstalige nieuwkomers en volwassen vluchtelingen of ben je hierbij betrokken? De Raad van Europa ontwikkelde voor jou een toolkit met 57 instrumenten en hulpmiddelen. Het materiaal gaat onder meer over de geopolitieke en juridische achtergrond bij migratie ...

Meer info

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Wanneer het gaat over de diagnostiek en de behandeling van taalstoornissen bij meertalige kinderen, is het van belang om stil te staan bij de achtergrond van die kinderen (en hun ouders). Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die ...

Meer info

Talen, mijn gedacht!

Handeleiding De uitleenbare tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’ werkt rond emoties die met het gebruik en het leren van talen gepaard gaan. Bij de tentoonstelling hoort deze handleiding met acht workshops. In 2008 opende Foyer de interactieve tentoonstelling ‘Talen, mijn geda...

Meer info

Talen, ons gedacht!

Handleiding In de uitleenbare tentoonstelling ‘Talen, ons gedacht!’ reflecteren volwassenen over hun taalattitudes en meertalig opvoeden. Hierbij hoort deze handleiding met 5 workshops. ‘Talen, ons gedacht!’ is een interactieve tentoonstelling over taal en emotie voor meertalige volwassenen. In 2008 opende Foye...

Meer info

Talen op een kier

Lesbundel Met de map ‘Talen op een kier’ kun je aan de slag met talensensibilisering. Bij talensensibilisering gaat het niet om het leren van talen, maar wel om het leren over talen. Zo wordt een positieve attitude ten aanzien van ...

Meer info

Talensensibilisering in de klas: fiches voor het kleuter- en lageronderwijs

In het kader van het project talensensibilisering hebben het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) lesfiches ontworpen. Ze hebben daarvoor het bestaand talensensibiliserend materiaal verzameld en dat aangevuld met nieuwe materialen. De ...

Meer info

Talensensibilisering in het kleuter- en lager onderwijs. Tips voor de klas- en schoolpraktijk

In deze brochure wordt korte informatie gegeven over wat talensensibilisering inhoudt, wat de doelen ervan zijn, binnen welke eindtermen je eraan kan werken en hoe het past binnen het talenbeleid van je school. In de brochure staan een reeks tips ...

Meer info

TALES@home – Talking about Language and EmotionS at home

TALES@home is een Europees project dat meertalige gezinnen wil ondersteunen in hun leer- en leefwereld. De focus ligt op de manier waarop gezinsleden omgaan met de verschillende talen in hun gezin, hoe ze die talen (willen) leren en wat ...

Meer info

Thuis spreek ik ook

Activiteitenbundel Sinds 1999 vindt jaarlijks op 21 februari de Internationale Dag van de Thuistaal plaats. Met deze bundel krijg je alvast de nodige inspiratie om hier tal van leuke activiteiten rond op te zetten. De bundel werd uitgewerkt door het Kruispunt Migratie-Integratie, ...

Meer info

Thuistaal voor leerkrachten

Themapakket Het themapakket stelt dat ouders het recht hebben om zelf te kiezen welke taal ze thuis spreken. De belangrijkste functie van taal is communiceren. Als ouders dikwijls het advies krijgen om een taal te spreken die niet hun moedertaal ...

Meer info

Trek je talige schoenen aan

Projectboek Het projectboek ‘Trek je talige schoenen aan!’ is een aanzet voor coördinatoren en animatoren van vrijetijdsinitiatieven om bewuster te worden van de talige (interactie)mogelijkheden binnen hun werking en die geleidelijk aan spontaan toe te passen. Het e...

Meer info

Tussen taal en blokkendoos

Leidraad voor goede gesprekken met ouders over meertalig opgroeien, spel en speelgoed Fiches voor gesprekken met ouders voor hulpverleners In 2006 stelde de werkgroep Meertalige kinderen de AMK (Anamneselijst Meertalige Kinderen) op. Deze lijst vormde een eerste initiatief om de diagnostiek ...

Meer info

Vertaalbibliotheek IN-Gent

De Vertaalbib is het online platform van IN-Gent, in het leven geroepen om jou als dienst- of hulpverlener te helpen bij het communiceren met anderstalige cliënten. Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten die relevant kunnen zijn v...

Meer info

Vertaalfiches Klasse

Je wil laaggeschoolde en anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over onderwijs goed te begrijpen? De vertaalfiches over allerlei thema’s helpen je hierbij. Een vertaalfiche bevat een basisboodschap die elke school aan ouders geeft, in laagdrempelig Nederlands en in 9 ve...

Meer info

Visietekst taalstimulering en meertaligheid - Kind en Gezin

Sommige ouders hebben vragen over de taalontwikkeling van hun kind. Zeker in situaties waar de taalontwikkeling van kinderen niet zo vlot verloopt of wanneer ouders zich zorgen maken over hun kind. Ook in situaties waar de thuistaal niet het Nederlands ...

Meer info

Visietekst Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

Spelen en spelen is twee. ‘Spelen’ is niet hetzelfde als ‘spelen op het speelplein’. Bij het spelen op het speelplein wordt er een concrete invulling gegeven aan hoe volgens de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) spelen het best wordt georgani...

Meer info

Voorlezen aan meertalige kinderen: tips

Voorlezen is iets waar zowel jonge als al wat oudere kinderen enorm van kunnen genieten. Het is meer dan enkel een leuk en gezellig moment van samenzijn: voorlezen heeft ook een positief effect op de taal- en leesvaardigheid van kinderen ...

Meer info

Wie heeft er een çekiç?

Artikel Artikel over het omarmen van meertaligheid op school In dit artikel over meertaligheid krijg je een antwoord op volgende vragen:  Waarom talensensibiliserend lesgeven?  Werkt talensensibilisering wel?  Hoe talensensibiliserend lesgeven?

Meer info

Zin voor talen

Talensensibilisering en de taalportfolio in een meertalig onderwijs Meertaligheid is een belangrijke meerwaarde voor het individu en de samenleving. Dat is het vertrekpunt van dit boek, waarin twee Europese initiatieven worden voorgesteld die meertaligheid vanaf jonge leeftijd in het onderwijs ...

Meer info