A A A


					

Hoe trek je je talige schoenen aan?

Inhoud en opzet

Vormingsspel voor coördinatoren, verantwoordelijken of hoofdanimatoren van vrijetijdsinitiatieven

Ter aanvulling van de projectmap 'Trek je talige schoenen aan!' werd het vormingsspel 'Hoe trek je je talige schoenen aan?' ontwikkeld. Het is bedoeld voor coördinatoren, verantwoordelijken of hoofdanimatoren van vrijetijdsinitiatieven voor kinderen, die zelf de rol opnemen van spelleider. Aan hen biedt het spel een manier om de informatie en tips uit het projectboek aan hun (mede)animatoren door te geven op een speelse, actieve manier. Bij het spelen van het spel krijgen de animatoren gaandeweg informatie over taalverweving, interactie, meertaligheid en concrete tips in verband met taalstimulering. Dit gebeurt op een interactieve manier: de animatoren leven zich in in realistische situaties, doorlopen een activiteitenlabyrint en vergelijken voorbeelden van interactie. Op deze manier vormt het spel een vertrekpunt om samen met animatoren na te denken over het gebruik van ta(a)l(en) en over het bevorderen van de interactie met en tussen de kinderen tijdens de activiteiten.

37 EURO

      


Praktische Info

Auteur(s)
Centrum voor Taal en Migratie/Steunpunt NT2

Hoe te verkrijgen?

Bestel hier