A A A

					

Ronde tafel: Onderwijs, meertaligheid en slagen op school. De ervaringen in Montreal in een vergelijkend perspectief.

Brussel is een meertalige stad waar twee meerderheidsgemeenschappen leven, de
Franstalige en de Nederlandstalige, een Europese gemeenschap (veeleer Engelstalig)
en meerdere minderheidsgemeenschappen, die echter niettemin een belangrijke taal
spreken (Spaans, Turks, Italiaans, Arabisch). Hoe kan het onderwijs in dergelijke context geregeld worden op zulk een wijze dat dit het slagen op school van het grootst
mogelijke aantal leerlingen ten goede komt, alsook de verwerving van vaardigheden
waarnaar vraag bestaat op de arbeidsmarkt én een interculturele verstandhouding.
Het accent zal gelegd worden op de expertise van Montréal in die materie en zijn mate
van geschiktheid voor Brussel.

In onderstaande pdf vindt u meer informatie.

PDF - 114.4 kB
RondeTafel


Een organisatie van:

  • IMMRC KU Leuven
  • Foyer
  • Het CEETUM van de Université de Montréal

Met de medewerking van:

  • Marnix plan voor een meertalig Brussel
  • Foyer, regionaal integratiecentrum Brussel
  • VUB – BRIO, Brussels Informatie- , Documentatie- en Onderzoekscentrum