A A A

					

Is meertaligheid goed voor je hersenen?

Taalkundige Lisa Cheng ontvangt een EU-subsidie van vijf miljoen voor een groot Europees onderzoeksproject over meertaligheid. Cheng en partners willen meertaligheid anders dan anders aanpakken. ‘Misschien is het wel goed voor je hersenen om ook Fries te spreken.’

Regionale talen niet als probleem zien

Cheng en haar Europese partners willen meertaligheid op een andere manier benaderen. Regionale talen niet als probleem zien, bijvoorbeeld. Ze wil onderzoeken of meertaligheid goed is en misschien cognitieve voordelen heeft. Want misschien is het wel goed voor je hersenen om naast Nederlands ook Fries te spreken. Hetzelfde geldt voor de immigrantentalen. Mogelijk is het goed voor het Nederlands van de tweedegeneratie immigranten, als ze de taal van hun ouders ook optimaal ontwikkelen. Cheng: 'En waarom moet die tweede taal in Nederland eigenlijk Engels zijn? Misschien is het wel goed voor een Nederlands kind als het Duits als eerste vreemde taal leert.'

Leiden coördineert zeventien partners in acht landen

Om dergelijke vragen te beantwoorden maken de onderzoekers gebruik van onder meer EEG- en fMRI-technieken. Ze onderzoeken of meertaligen cognitieve taken sneller uitvoeren. Of wat het verband is tussen meertaligheid en dyslexie. Leiden is als coördinator verantwoordelijk voor de samenwerking in dit grootschalig project van zeventien partners in acht landen. Voor een deel van de vragen wordt in alle acht landen hetzelfde onderzoek gedaan, met steeds andere talen en taalsituaties als variabelen.

http://www.hum.leidenuniv.nl/nieuws-1/lisa-cheng.html