A A A

					

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Cursus voor logopedisten en tolken

Een meertalig onderzoek veronderstelt inzicht in meertalige taalontwikkeling, taalstoornissen en taaldiagnostiek. Kennis van de thuistaal van de meertalige kinderen is ook noodzakelijk. Daarom ontwikkelde Code de cursus taaldiagnostiek bij meertalige kinderen voor logopedisten en tolken. De nadruk ligt op de samenwerking tussen beide disciplines.

 

De cursus verloopt deels online en deels via contactmomenten. Deze gaan door op: Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen. De prijs bedraagt 250 euro en er worden maximaal 15 logopedisten en 15 tolken aanvaard. Inschrijven kan via charlotte.mostaert@thomasmore.be of ia de volgende linken:

http://www.code.thomasmore.be/kalender/479 (voor logopedisten)

http://www.code.thomasmore.be/kalender/480 (voor tolken)