A A A
					

Méér taal!

Inhoud en opzet

Doel

Intercultureel Netwerk Gent richt zich met dit project zowel naar de school als naar de ouders en probeert zo twee vliegen in één klap te slaan:

  • De scholen

- worden ondersteund in hun zoektocht naar een beter uitgewerkt taalbeleid voor kinderen met thuistaal niet Nederlands.

- krijgen een beter zicht op de leefwereld van de leerlingen en hun ouders.

  • De ouders 

- krijgen beter zicht op mogelijkheden en verwachtingen van de school.

- leren bewuster omgaan met het gegeven van de meertaligheid binnen hun gezin.


Doelgroep

Scholen (en de ouders)

Inhoud

Acties ten aanzien van de ouders:

  • Intercultureel Netwerk Gent brengt ouders een tiental keer samen. De ouders krijgen vorming over omgaan met meertaligheid thuis.
  • Daarnaast zijn er zogenaamde 'klasthemamomenten'. Tijdens die bijeenkomsten worden de ouders in de klas uitgenodigd en krijgen zij te zien hoe de leerkracht met hun kinderen aan de slag gaat rond taal. Daarna gaan zij in gesprek met de leerkracht en wordt er samen bepaald wat er rond het specifieke klasthema kan opgenomen worden thuis. De ouders wisselen op dat moment ook informatie uit met de leerkrachten over de leefwereld van hun kind, zodat deze daar rekening kunnen mee houden in de klas.
  • Op buurtniveau worden vijf 'samen-spelnamiddagen' in de Speel-o-theek georganiseerd voor alle geïnteresseerde ouders. De ouders uit het project 'Méér taal!' worden specifiek geïnformeerd en gestimuleerd om hieraan deel te nemen. De bedoeling van deze bijeenkomsten is de ouders laten ervaren hoe je de taalontwikkeling van je kinderen kan stimuleren door te spelen en te knutselen.

Acties ten aanzien van de school:

  • Aanbieden van gerichte vormingsmomenten.
  • Aanbieden van gerichte ondersteuning in de klas in functie van het optimaliseren van de aanpak taalbeleid met de meertalige kleuters en het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de klasthemamomenten met de ouders.
  • Participeren aan het maandelijks overleg van het schoolteam met als doel het beleid en de visie van de school inzake meertaligheid op een positieve manier te beïnvloeden.

 

Meer weten?

Caroline Mathys
Intercultureel Netwerk Gent vzw
Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent
TEL 09 224 17 18
FAX 09 224 17 08
info@ingent.be