A A A
					

Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal

Inhoud en opzet

Doel

In het kader van doelstelling A beoogt het Gentse project ‘Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal’ een positieve attitude ten aanzien van het Nederlands en alle andere talen die op school vertegenwoordigd zijn. Dit heeft immers een positieve invloed op het welbevinden van alle kinderen. Het gaat over het erkennen en waarderen van alle talen die aanwezig zijn en het creëren van een positief beeld op de eigen sociaal-culturele achtergrond en op die van de anderen. Doelstelling A gaat echter nog een stap verder: het gaat ook over het benutten van de thuistaal in het onderwijs om op die manier de (Nederlandse) taalvaardigheid van de kinderen te bevorderen (uiteraard zonder dat je als leerkracht zelf alle talen moet kennen die in de klas aanwezig zijn). De doelgroep van doelstelling A zijn alle kinderen in de vier projectscholen en betrokken opvanginitiatieven.

Voor doelstelling B wordt op substantiële wijze aandacht besteed aan de ontwikkeling van de thuistaal van de Turkse kinderen, ook tijdens de lesuren. Hierbij beoogt het project een betere aansluiting vanuit de thuistaal bij het Nederlandstalig onderwijs. Het is de bedoeling om die Turkse kinderen die bij de aanvang van de lagere school minder taalvaardig zijn in het Nederlands dan in het Turks, eerst te alfabetiseren in hun meer ontwikkelde thuistaal. Dit zal toelaten om het aanvankelijk lezen en schrijven onmiddellijk in een betekenisvolle context te laten plaatsvinden. Voor kinderen die onvoldoende taalvaardig zijn beperkt het lees- en schrijfonderwijs zich vaak tot omzetten van schrifttekens naar klanken en omgekeerd, zonder dat er kan gezocht worden naar de betekenis van de geformuleerde zinnen. Het echte doel van alfabetisering, de schriftelijke communicatie van betekenisvolle inhouden, blijft voor die leerlingen dan te lang uit de scoop. Aan doelstelling B werken twee van de vier projectscholen mee

Doelgroep

Freinetschool Mandala, Gent
Basisschool De Piramide, Gent
VBS Sint-Salvator, Gent
VBS De Mozaïek, Gent
STIBO Mandala, Gent
STIBO De Palmboom, Gent

Inhoud

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, verloopt het project langs enkele belangrijke krachtlijnen:

  • het verhogen van de kleuterparticipatie;
  • talensensibilisering;
  • Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) voor Turkse leerlingen; ;
  • het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen voor interactief taalonderwijs;
  • en tot slot een grondige wetenschappelijke evaluatie van de resultaten van het project in samenwerking met de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven.

Meer weten?

Ayşe İşçi
Pedagogische Begeleidingsdienst
Jubileumlaan 215 B
9000 Gent
Tel: 09 235 09 60
Ayse.isci@gent.be
Website
      

Praktische info

Doelgroep:
School/klas

Downloads

- De thuistaal van allochtone leerlingen als hefboom voor gelijke onderwijskansen (Luc Heyerick).pdf