A A A
					

Studieopdracht taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Inhoud en opzet

Doel

In dit onderzoeksrapport zullen bestaande adviezen en informatie over taalstimulering en meertaligheid in de voorschoolse sector gebundeld worden. Het doel is op die manier te komen tot een duidelijk en eenduidig kader om naar ouders en professionals toe zoveel mogelijk dezelfde zinvolle boodschappen uit te dragen.

Doelgroep

Professionals die werken met kinderen van 0 tot 6 jaar

Inhoud

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Kind & Gezin door het Centrum Taal en Onderwijs (K.U.Leuven, promotor: Machteld Verhelst; onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons). Het biedt een antwoord op de vragen:


  • Hoe doe je dat, werken aan taalstimulering?
  • Hoe kan je ouders en professionals ondersteunen in het werken met jonge taalleerders?
  • Hoe kan je meertaligheid op een positieve manier benaderen?
  • Wat gebeurt er al rond taalstimulering en meertaligheid in de voorschoolse sector?

Meer weten?

Machteld Verhelst
Centrum voor Taal en Onderwijs
Blijde-Inkomststraat 7
3000 Leuven
TEL 016 32 53 67
info@cteno.be