A A A
					

Taalactivering

Inhoud en opzet

Doel

Het project Taalactivering geeft kleuterscholen met veel taalarme kleuters de mogelijkheid om samen met de ouders het probleem van vroege taal- en leerachterstand van kleuters aan te pakken. Heel wat kinderen van etnisch-culturele minderheden verlaten het kleuteronderwijs met een achterstand. Het project Taalactivering wil deze vroege taal- en leerachterstand van kleuters aanpakken door de ouders te tonen hoe ze ook in hun eigen thuistaal de kinderen kunnen ondersteunen.

Doelgroep

Kleuterscholen

Inhoud

Het project Taalactivering geeft ouders informatie en tips over opvoeden, taal stimuleren en kleuteronderwijs. Met de didactische koffer van Taalactivering kan een school zelfstandig aan de slag om een aantal sessies te organiseren voor de ouders. De koffer is een verzameling uitgewerkte sessies, een praktische handleiding, achtergrondinformatie over de problematiek, hoe het project opstarten in je school... De koffer is zo samengesteld dat scholen een eigen programma kunnen samenstellen. Scholen die starten met Taalactivering, kunnen ook gedurende één schooljaar ondersteuning krijgen van de onderwijsmedewerkers van de8 om het project op te starten.
Taalactivering is opgebouwd uit drie luiken, gespreid over de drie jaren van de kleuterschool.

  • In het eerste jaar ligt de nadruk op het kleuteronderwijs: wat gebeurt er in een kleuterschool? Hoe werkt spelend leren? Waarop moeten ouders letten als kinderen met verscheidene talen opgroeien? Wat is een CLB? Er zijn ook thematische sessies waar knuffels, kleuren en voorzetsels aan bod komen. Knuffels spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het leven en de klas van de kleuters, maar worden door allochtone ouders niet veel gebruikt.

  • Het tweede jaar bestaat vooral uit thematische sessies rond bijvoorbeeld het lichaam, verkeer, licht en donker, gevoelens.

  • In het derde jaar staat de overgang naar het eerste leerjaar centraal. Hoe worden de kleuters voorbereid op leren lezen, schrijven en rekenen? Wat is de Toetertest? Wat is schoolrijpheid?

Meer weten?

De8 vzw
Van Daelstraat 35
2140 Borgerhout
TEL 03 270 33 33
FAX 03 235 89 78
info@de8.be
Website