A A A
					

Taalanalyse van de moedertaal bij het vermoeden van een taalprobleem

Inhoud en opzet

Een project van Foyer vzw en het team intercultureel bemiddelaars

Wanneer we ons zorgen maken over de taalontwikkeling van een meertalig kind dan zitten we vaak met heel wat vragen: Verloopt alle taalleren van het kind moeizaam of alleen het leren van de school-/thuistaal? Worden alle talen voldoende gestimuleerd? Ervaart het kind moeilijkheden op alle taaldomeinen? Het antwoord op deze vragen kan ons helpen een kind op de juiste manier te ondersteunen, indien nodig met logopedische interventie. Het onderzoek van de thuistaal is een essentieel onderdeel van een goede diagnostiek. Actuele evoluties binnen het RIZIV hechten hier steeds meer belang aan en bepalen mee de mogelijkheid op terugbetaling van een taaltherapie.

De intercultureel bemiddelaars van Foyer vzw volgden de opleiding tot taalanalist (Thomas More Antwerpen, expertisecentrum Code). Onder begeleiding van Hilde De Smedt, logopediste gespecialiseerd in meertaligheid, verzorgen zij oudergesprekken en doen zij taalanalyses voor verschillende thuistalen.

Waarom een taalanalyse aanvragen?

- via een taalanalyse krijgt u beter inzicht in de ontwikkeling van de thuistaal en, wanneer dit wordt samengebracht met de resultaten voor Nederlands, de noodzaak om al dan niet logopedische therapie op te starten

- bij diagnosestelling kan u duidelijker aflijnen of er sprake is van een primaire taalstoornis die zich in elke taal uit dan wel een achterstand in één van beide talen

- u krijgt meer informatie over de taalopvoeding in het gezin op basis van een gesprek met de ouders

Voor welke talen kan u bij ons terecht?

Arabisch, Berbers, Turks, Albanees, Servo-Kroatisch, Chinees Mandarijn, Romanes, Roemeens, Russisch, Punjabi, Urdu, Hindi

Wie kan de aanvraag doen?

Ouders, scholen, CLB, logopedisten, psychologen, orthopedagogen

Werkwijze:

Wanneer de ouders akkoord gaan,  kan u hun contactgegevens doorgeven. Vanuit Foyer maken we de afspraken. De ouders  komen naar Foyer en betalen contant bij de afname van het onderzoek tenzij anders is afgesproken. Na de analyse wordt het verslag via mail bezorgd aan de persoon die de aanvraag deed. Dit verslag kan worden toegelicht en besproken.

Opmerking: De instrumenten die we gebruiken zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 à 5 jaar en gebaseerd op het vertellen van verhalen. Voor jongere kinderen worden alternatieve werkwijzen afgesproken.

Onkosten:

- oudergesprek + taalanalyse moedertaal + schriftelijk doorgeven van verslag = 15 €

- bijkomende analyse van het Nederlands = 5 €

- bespreking van de resultaten bij u ter plaatse = 12, 50 €  eerste uur en + 3 € vanaf het tweede uur

Een taalanalyse aanvragen:

Telefonisch bij de dienst Interculturele Bemiddeling: 02/410.75.81

Per mail: Hilde.desmedt@foyer.be

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Hilde De Smedt 02/609.55.63