A A A
					

Talenrijk@home

Inhoud en opzet

Talensensibilisering in de kleuterklas en thuis

Steeds meer kinderen in de Antwerpse kleuterklassen spreken vandaag de dag meer dan een taal. Voor deze kinderen is het cruciaal dat zij zowel in hun moedertaal als het in het Nederlands een rijk en gevarieerd taalaanbod krijgen. Leerkrachten en ouders spelen hierin een belangrijke rol.

Met de steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid startte Code, expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren, het project Talenrijk@home. Dit project wil, door middel van talensensibilisering, de kennis, vaardigheden en positieve houding van leerkrachten en ouders over meertaligheid vergroten. Talensensibilisering is een speelse manier om talen te ontdekken, het taalgevoel van kinderen te vergroten en hun positieve houding ten opzichte van andere talen en culturen te verbeteren. Op deze manier worden zowel het Nederlands als de thuistaal ondersteund. In dit project krijgen leerkrachten en ouders in aparte begeleidingsprogramma's op maat informatie en tools aangereikt waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

De begeleidingsprogramma's voor kleuterleerkrachten en voor ouders worden momenteel uitgevoerd in vijf Antwerpse kleuterscholen. In 2015 zal het geëvalueerde begeleidingsprogramma Talenrijk@home geïntegreerd worden in het vormingsaanbod van Code.

 

Lees meer over het project op de website van Code of contacteer ons via code@thomasmore.be.