A A A
					

Talensensibilisering

Inhoud en opzet

Implementatietraject initiëren

In opdracht van de VLOR voerde het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) en het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL, UGent) i.s.m. de OE Taal en Onderwijs (KU Leuven) en de School of Education van de Associatie KU Leuven in 2011 een praktijkgerichte literatuurstudie uit naar het concept, de effecten en de verankering van talensensibilisering in het Vlaamse onderwijs. De conclusie van deze studie was dat een goed doordacht implementatietraject de nodige informatie en instrumenten kan opleveren aan alle betrokkenen in het Vlaamse onderwijsveld (beleid, ondersteuningsdiensten, scholen en leerkrachten) om het belang van talensensibilisering in te zien en er op een effectieve wijze aan te werken. Om dit implementatietraject te initiëren, wordt een kortlopende opdracht uitgevoerd met volgende doelstellingen: (1) het ondersteunen van de pedagogische begeleidingsdiensten door ze mee in te zetten in een begeleidingstraject rond het toepassen van talensensibilisering  bij een aantal basisscholen; (2) het inventariseren van bestaand materiaal én het ontwikkelen van nieuw prototypisch materiaal dat lacunes aanvult; dat alles doorgeven aan Klascement voor integratie in de talenwebsite; (3) de expertise rond talensensibilisering en de ervaring opgedaan via de begeleidingstrajecten maximaal aan de SNPB overdragen om hen toe te laten zelf rond talensensibilisering aan de slag te gaan. De doelstellingen worden gerealiseerd in een samenwerking tussen het CTO, het SDL en de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijskoepels (verenigd in SNPB). De complementaire expertise van alle betrokkenen zal op de meest efficiënte manier worden ingezet met het oog op maximale effectiviteit m.b.t. de te realiseren doelstellingen.