A A A


					

School/klas

Zeker bij meertalige kinderen voelen leerkrachten zich sterk verantwoordelijk voor het goede verloop van de taalontwikkeling. Dit roept heel wat vragen op. Is meertaligheid de oorzaak van een schoolachterstand? Hoe motiveren we een kind om ten volle te gaan voor een nieuwe taal? Hoe kan een Nederlandstalige leerkracht bijdragen aan de ontwikkeling van de thuistaal en is dit belangrijk?...Een gebrek aan eenduidige adviezen zorgt voor heel wat verwarring en onzekerheid bij kleuterleid(st)ers, leerkrachten lager en secundair onderwijs. Negen partners bundelden daarom hun expertise en materialen op één website om de kracht en meerwaarde van de thuistaal in het onderwijs aan te tonen.
 

 • Veelgestelde vragen
  Hoe kan men op school en in de klas constructief omgaan met talendiversiteit? Wat zegt de wet over het gebruik van andere talen in het onderwijs? Zal een kind dat thuis uitsluitend een andere taal spreekt, kunnen volgen in het Nederlandstalig onderwijs? Als kinderen hun thuistaal mogen gebruiken, hoe behoud je dan controle over de klas? Deze en nog een twintigtal andere belangrijke vragen worden beantwoord binnen het luik FAQ.
 • Aan de slag
  Overtuigd om aan de slag te gaan met de thuistaal van kinderen, maar weet je niet hoe? In dit onderdeel vind je volledig uitgewerkte les- en spelpakketten en andere diverse materialen die je kunnen helpen bij het uitbouwen van een meertalige praktijk.
 • Vormingen
  Op zoek naar een vorming om de materie rond meertaligheid beter in de vingers te krijgen? Bekijk alvast het open aanbod! Is je vormingsbehoefte specifieker? Aarzel dan zeker niet om één van de partners te contacteren voor een vorming op jouw maat!
 • Achtergrondinfo
    Wil je graag wat meer weten over meertaligheid? Wij selecteerden een aantal boeken, artikels, brochures, videofragmenten,…om je wegwijs te maken in het thema.