A A A


					

Veelgestelde vragen

Hoe kan men op school en in de klas constructief omgaan met talendiversiteit? Wat zegt de wet over het gebruik van andere talen in het onderwijs? Zal een kind dat thuis uitsluitend een andere taal spreekt, kunnen volgen in het Nederlandstalig onderwijs? Als kinderen hun thuistaal mogen gebruiken, hoe behoud je dan controle over de klas? Deze en nog een twintigtal andere belangrijke vragen worden hieronder beantwoord.