A A A

					

Achtergrondinfo

Wil je graag wat meer weten over meertaligheid? Wij selecteerden een aantal boeken, artikels, brochures, videofragmenten,…om je wegwijs te maken in het thema.


 • Nederlandse website Meertalig.nl

  Meertalig.nl  is  een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.  


 • Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

  Deze brochure gaat over de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving. Een of beide ouders hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Waar kunnen ouders op letten als er meer talen naast elkaar gesproken worden? Wat kunnen ze zelf doen om hun kind met succes meertalig op te voeden? Wat kunnen professionele ‘opvoeders’ (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzalen of Centra voor Jeugd en Gezin) bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen uit een meertalige cultuur? Daarover gaat deze brochure, die begint met een uitleg over meertaligheid en taalontwikkeling. Het tweede deel (Praktijk) bevat tips en adviezen voor de ouders


 • Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen

  Stichting Lezen


 • Het succes van tweetalig opvoeden

  Gids voor ouders en opvoeders


 • Taalontwikkeling in meertalige context

  Informatiebrochure voor hulpverleners


 • Vraagbaak kindertaal en meertaligheid

  Op http://www.ouders.nl/ltaal.htm#meertaligheid leest u elke week nieuwe vragen omtrent meertaligheid van collega-ouders met het antwoord van deskundigen. Deze vraagbaak heeft tevens een archief van vragen die al eerder gesteld zijn en die ongetwijfeld het antwoord op uw eigen vraag bevatten. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zelf een vraag stellen.


 • Helpdesk Meertaligheid


 • Taal zou van iedereen moeten zijn’

  Integratie is een voorwaarde om een taal te leren, en niet omgekeerd.’ Dat zegt taalkundige Koen Jaspaert


 • Taalontwikkeling in meertalige context

  Informatiebrochure voor ouders.


 • Meertaligheid als meerwaarde (visietekst)

  Visietekst met betrekking tot het constructief omgaan met thuistalen in onderwijs en opvoeding.


 • Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat? (brochure)

  Moet ik Nederlands spreken met mijn kind ook al kan ik dat niet zo goed? Kan ik mijn kind in twee talen opvoeden? Hoe kan ik op een leuke manier met taal spelen? Op dit soort vragen geeft het Provinciaal Integratiecentrum met de brochure 'Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat?' een helder en praktisch antwoord. Kathleen Amant zorgt voor aantrekkelijke illustraties.


 • Communicatie over meertaligheid (3 onderzoeksrapporten)

  Een groep Finstalige moeders in Groningen wil heel bewust hun kinderen tweetalig opvoeden. Maar ze stuiten daarbij nogal eens op onbegrip en gebrek aan kennis bij leerkrachten en andere ouders. Kun je dan niet op het schoolplein tenminste Nederlands met je kind praten? krijgen ze vaak te horen. Deze groep trok daarom bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie aan de bel. Hoe groot is het gebrek aan kennis over tweetaligheid bij met name leerkrachten en wat is daartegen te doen?


 • The benefits of multilingualism (artikel)

  Multilingualism—the ability to understand and speak several languages—is exceptional in the United States but common elsewhere, especially in small-scale traditional societies. For instance, once while I was camped with some New Guinea Highlanders conversing simultaneously in several local languages, I asked each man to name each language in which he could converse. It turned out that everyone present spoke at least 5 languages, and the champion was a man who spoke 15...


 • Raising a bilingual child: A step-by-step guide for parents (boek)

  If you would like your children to experience the benefits of becoming bilingual, but you aren’t sure how to teach them a second language, then Raising a Bilingual Child is the perfect step-by-step guide for you.


 • An introduction to bilingual development (boek)

  Increasingly, children grow up hearing two languages from birth. This introductory textbook shows how children learn to understand and speak those languages against the backdrop of their language learning environments.


 • The handbook of bilingualism (boek)

  "The Handbook of Bilingualism" provides state-of-the-art treatments of the central issues that arise in consideration of the phenomena of bilingualism, ranging from the representation of the two languages in the bilingual individual's brain to the various forms of bilingual education, including the status of bilingualism in each area of the world.


 • Oetsiekoetsie. Ouders stellen vragen over kindertaal en meertalig opvoeden (boek)

  Waarom doet mijn kind opeens fout wat hij eerst goed deed? Moet ik fouten corrigeren of niet? Kan een kind vier talen aan? In 1998 opende de website Ouders Online de vraagbaak kindertaal en meertaligheid. Sindsdien wordt er in die vraagbaak wekelijks een vraag beantwoord van ouders over kindertaal en meertalig opvoeden. De meest gestelde vragen en antwoorden zijn gebundeld in deze unieke uitgave.


 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen (boek)

  Manuela Julien beschrijft in ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’ kenmerken van specifieke taalstoornissen en best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en behandeling van deze groep. Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek.


 • Zin voor talen (boek)

  Meertaligheid is een belangrijke meerwaarde voor het individu en de samenleving. Dat is het vertrekpunt van dit boek, waarin twee Europese initiatieven worden voorgesteld die meertaligheid vanaf jonge leeftijd in het onderwijs willen stimuleren.


 • De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie (boek)

  Aan de hand van feitenanalyse en reflectie wijzen de auteurs van dit boek op verborgen problemen, onbedoelde effecten, uitdagingen en mogelijkheden om beleid en meertalige realiteit beter op elkaar af te stemmen.


 • Nederland meertalenland: feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid (boek)

  Dit boek is geschreven om de kennis over meertaligheid in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder bij een breed publiek te vergroten. Bijvoorbeeld bij politici en beleidsmakers, maar ook mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, studenten en scholieren en bij anderen die vanuit hun werk of privéleven in meertaligheid geïnteresseerd zijn.


 • Een nieuwe tong. Omgaan met meertaligheid (boek)

  Wat gebeurt er met iemand die zijn moedertaal achterlaat omdat hij verhuist naar een land met een andere taal? Wat betekent het voor je persoonlijkheid, je gedrag en je relaties als je dag in dag uit een taal spreekt die de jouwe niet is? Aan de hand van haar eigen (gemengde) ervaringen met een leven in verschillende talen, schrijft Amira Armenta over de worsteling van mensen die in een nieuwe taal overeind moeten blijven.


 • Hoe kinderen meertalig opgroeien (boek)

  De gids is zeer praktisch van opzet en voorzien van veel tips en voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. De gids is daarom onmisbaar voor ouders met verschillende taalachtergrond en voor alle anderen die op crèches, op de kinderopvang en in het onderwijs met meertalige opvoeding te maken hebben.