A A A


					

Achtergrondinfo

Wil je graag wat meer weten over meertaligheid? Wij selecteerden een aantal boeken, artikels, brochures, videofragmenten,…om je wegwijs te maken in het thema.
 

 

Voorschools

 • Nederlandse website Meertalig.nl

  Meertalig.nl  is  een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.  


 • Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

  Deze brochure gaat over de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving. Een of beide ouders hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Waar kunnen ouders op letten als er meer talen naast elkaar gesproken worden? Wat kunnen ze zelf doen om hun kind met succes meertalig op te voeden? Wat kunnen professionele ‘opvoeders’ (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzalen of Centra voor Jeugd en Gezin) bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen uit een meertalige cultuur? Daarover gaat deze brochure, die begint met een uitleg over meertaligheid en taalontwikkeling. Het tweede deel (Praktijk) bevat tips en adviezen voor de ouders


 • Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen

  Stichting Lezen


 • Het succes van tweetalig opvoeden

  Gids voor ouders en opvoeders


 • Taalontwikkeling in meertalige context

  Informatiebrochure voor hulpverleners


 • Taalontwikkeling in meertalige context

  Informatiebrochure voor ouders.


 • Taalstimulering en meertaligheid (visietekst)

  Visietekst met betrekking tot het constructief omgaan met thuistalen in de voorschoolse sector.


 • Meertaligheid als meerwaarde (visietekst)

  Visietekst met betrekking tot het constructief omgaan met thuistalen in onderwijs en opvoeding.


 • Het verhaal van taal (dvd)

  In ‘Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving’ gaan we op bezoek in een aantal Brusselse kinderdagverblijven. Leidinggevenden, begeleidsters en ouders vertellen hun verhaal. Ze delen hun visie, geven tips en illustreren hoe talige interactie tot stand kan komen.


 • Kijk, ik groei! (dvd)

  De film brengt de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 3 jaar) op een speelse manier in beeld. Daarnaast wordt stil gestaan bij hoe je de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren.

  Via een menu kan de keuze gemaakt worden om de film per thema of per leeftijd te bekijken. De film is beschikbaar in negen talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Turks, Berbers, Arabisch, Russisch en Spaans) en in de Vlaamse Gebarentaal, wat zorgt voor een brede toegankelijkheid.


 • Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat? (brochure)

  Moet ik Nederlands spreken met mijn kind ook al kan ik dat niet zo goed? Kan ik mijn kind in twee talen opvoeden? Hoe kan ik op een leuke manier met taal spelen? Op dit soort vragen geeft het Provinciaal Integratiecentrum met de brochure 'Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat?' een helder en praktisch antwoord. Kathleen Amant zorgt voor aantrekkelijke illustraties.


 • Kinderen in Europa (tijdschrift)

  Dit nummer gaat over talen in Europa, en meer in het bijzonder over de waardering van onze meertalige maatschappij en het promoten van meertaligheid bij jonge kinderen en hun families. Ze is verkrijgbaar in 11 talen.


 • The benefits of multilingualism (artikel)

  Multilingualism—the ability to understand and speak several languages—is exceptional in the United States but common elsewhere, especially in small-scale traditional societies. For instance, once while I was camped with some New Guinea Highlanders conversing simultaneously in several local languages, I asked each man to name each language in which he could converse. It turned out that everyone present spoke at least 5 languages, and the champion was a man who spoke 15...


 • An introduction to bilingual development (boek)

  Increasingly, children grow up hearing two languages from birth. This introductory textbook shows how children learn to understand and speak those languages against the backdrop of their language learning environments.


 • The handbook of bilingualism (boek)

  "The Handbook of Bilingualism" provides state-of-the-art treatments of the central issues that arise in consideration of the phenomena of bilingualism, ranging from the representation of the two languages in the bilingual individual's brain to the various forms of bilingual education, including the status of bilingualism in each area of the world.


 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen (boek)

  Manuela Julien beschrijft in ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’ kenmerken van specifieke taalstoornissen en best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en behandeling van deze groep. Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek.


 • Zin voor talen (boek)

  Meertaligheid is een belangrijke meerwaarde voor het individu en de samenleving. Dat is het vertrekpunt van dit boek, waarin twee Europese initiatieven worden voorgesteld die meertaligheid vanaf jonge leeftijd in het onderwijs willen stimuleren.


 • De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie (boek)

  Aan de hand van feitenanalyse en reflectie wijzen de auteurs van dit boek op verborgen problemen, onbedoelde effecten, uitdagingen en mogelijkheden om beleid en meertalige realiteit beter op elkaar af te stemmen.


 • Nederland meertalenland: feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid (boek)

  Dit boek is geschreven om de kennis over meertaligheid in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder bij een breed publiek te vergroten. Bijvoorbeeld bij politici en beleidsmakers, maar ook mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, studenten en scholieren en bij anderen die vanuit hun werk of privéleven in meertaligheid geïnteresseerd zijn.


 • Een nieuwe tong. Omgaan met meertaligheid (boek)

  Wat gebeurt er met iemand die zijn moedertaal achterlaat omdat hij verhuist naar een land met een andere taal? Wat betekent het voor je persoonlijkheid, je gedrag en je relaties als je dag in dag uit een taal spreekt die de jouwe niet is? Aan de hand van haar eigen (gemengde) ervaringen met een leven in verschillende talen, schrijft Amira Armenta over de worsteling van mensen die in een nieuwe taal overeind moeten blijven.


 • Hoe kinderen meertalig opgroeien (boek)

  De gids is zeer praktisch van opzet en voorzien van veel tips en voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. De gids is daarom onmisbaar voor ouders met verschillende taalachtergrond en voor alle anderen die op crèches, op de kinderopvang en in het onderwijs met meertalige opvoeding te maken hebben.


Buitenschools

 • Nederlandse website Meertalig.nl

  Meertalig.nl  is  een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.  


 • Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen

  Deze brochure gaat over de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving. Een of beide ouders hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Waar kunnen ouders op letten als er meer talen naast elkaar gesproken worden? Wat kunnen ze zelf doen om hun kind met succes meertalig op te voeden? Wat kunnen professionele ‘opvoeders’ (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzalen of Centra voor Jeugd en Gezin) bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen uit een meertalige cultuur? Daarover gaat deze brochure, die begint met een uitleg over meertaligheid en taalontwikkeling. Het tweede deel (Praktijk) bevat tips en adviezen voor de ouders


 • Workshops Vlaamse Studiedag Stedelijke meertaligheid en onderwijs (SMO-UME)


 • Meertaligheid als meerwaarde (visietekst)

  Visietekst met betrekking tot het constructief omgaan met thuistalen in onderwijs en opvoeding.


 • Taalstimulering en omgaan met meertaligheid in sportclubs (dvd en brochure)

  Het vormingspakket bestaat uit een dvd en een brochure. De dvd is opgebouwd volgens het principe van de training en behandelt alle aspecten waarbij je als trainer taal gebruikt. Achteraan in de brochure vind je vragen en stellingen die je kan gebruiken om in groep over de dvd te discussiëren. In de brochure is de informatie uit de dvd opgeschreven en verder uitgewerkt.


 • Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat? (brochure)

  Moet ik Nederlands spreken met mijn kind ook al kan ik dat niet zo goed? Kan ik mijn kind in twee talen opvoeden? Hoe kan ik op een leuke manier met taal spelen? Op dit soort vragen geeft het Provinciaal Integratiecentrum met de brochure 'Je kind meertalig opvoeden, hoe doe je dat?' een helder en praktisch antwoord. Kathleen Amant zorgt voor aantrekkelijke illustraties.


 • Kinderen in Europa (tijdschrift)

  Dit nummer gaat over talen in Europa, en meer in het bijzonder over de waardering van onze meertalige maatschappij en het promoten van meertaligheid bij jonge kinderen en hun families. Ze is verkrijgbaar in 11 talen.


 • The benefits of multilingualism (artikel)

  Multilingualism—the ability to understand and speak several languages—is exceptional in the United States but common elsewhere, especially in small-scale traditional societies. For instance, once while I was camped with some New Guinea Highlanders conversing simultaneously in several local languages, I asked each man to name each language in which he could converse. It turned out that everyone present spoke at least 5 languages, and the champion was a man who spoke 15...


 • An introduction to bilingual development (boek)

  Increasingly, children grow up hearing two languages from birth. This introductory textbook shows how children learn to understand and speak those languages against the backdrop of their language learning environments.


 • The handbook of bilingualism (boek)

  "The Handbook of Bilingualism" provides state-of-the-art treatments of the central issues that arise in consideration of the phenomena of bilingualism, ranging from the representation of the two languages in the bilingual individual's brain to the various forms of bilingual education, including the status of bilingualism in each area of the world.


 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen (boek)

  Manuela Julien beschrijft in ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’ kenmerken van specifieke taalstoornissen en best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en behandeling van deze groep. Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek.


 • Zin voor talen (boek)

  Meertaligheid is een belangrijke meerwaarde voor het individu en de samenleving. Dat is het vertrekpunt van dit boek, waarin twee Europese initiatieven worden voorgesteld die meertaligheid vanaf jonge leeftijd in het onderwijs willen stimuleren.


 • De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie (boek)

  Aan de hand van feitenanalyse en reflectie wijzen de auteurs van dit boek op verborgen problemen, onbedoelde effecten, uitdagingen en mogelijkheden om beleid en meertalige realiteit beter op elkaar af te stemmen.


 • Nederland meertalenland: feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid (boek)

  Dit boek is geschreven om de kennis over meertaligheid in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder bij een breed publiek te vergroten. Bijvoorbeeld bij politici en beleidsmakers, maar ook mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, studenten en scholieren en bij anderen die vanuit hun werk of privéleven in meertaligheid geïnteresseerd zijn.


 • Een nieuwe tong. Omgaan met meertaligheid (boek)

  Wat gebeurt er met iemand die zijn moedertaal achterlaat omdat hij verhuist naar een land met een andere taal? Wat betekent het voor je persoonlijkheid, je gedrag en je relaties als je dag in dag uit een taal spreekt die de jouwe niet is? Aan de hand van haar eigen (gemengde) ervaringen met een leven in verschillende talen, schrijft Amira Armenta over de worsteling van mensen die in een nieuwe taal overeind moeten blijven.


 • Hoe kinderen meertalig opgroeien (boek)

  De gids is zeer praktisch van opzet en voorzien van veel tips en voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. De gids is daarom onmisbaar voor ouders met verschillende taalachtergrond en voor alle anderen die op crèches, op de kinderopvang en in het onderwijs met meertalige opvoeding te maken hebben.


Voor- en buitenschools