A A A

					

Omgaan met taaldiversiteit op school

Inhoud en opzet

Heel wat scholen zijn actief bezig met het ontwikkelen van een eigen schooltaalbeleid. Schoolteams reflecteren hierbij over hun taalonderwijs maar ook over het taalgebruik op de speelplaats en de ondersteuning die men van de ouders vraagt. In gesprekken over deze thema’s worden er vaak snel principiële standpunten ingenomen of gaat men uit van wat men vanzelfsprekend vindt: het is belangrijk dat kinderen op school altijd Nederlands spreken, kinderen die zwak presteren op taaltoetsen moeten logopedische hulp krijgen,… Men houdt hierbij vaak te weinig rekening met het proces van een meertalige opvoeding. Hoe leren kinderen taal? Welke afspraken kunnen ze aan? Welke rol geven we aan de ouders?,… Gedurende deze sessie bekijken we dit proces met bijzondere aandacht voor nieuwe inzichten op dit vlak. We bekijken implicaties voor het klas- en schoolgebeuren en voor de ouders. Er is ruimte voor ervaringsuitwisseling en er wordt kennis gemaakt met ondersteunend didactisch materiaal.

      

Praktische info


Begeleiders:
Hilde De Smedt

Schrijf je in

Meer info:
hilde.desmedt@foyer.be