A A A

					

Omgaan met taaldiversiteit op school. Meertalige kinderen: een lust of een last?

Inhoud en opzet

Doel

  • Stilstaan bij je eigen ideeën en gevoelens bij het lesgeven in een meertalige context.
  • Inzichten inzake meertalige opvoeding verruimen en kennismaken met concrete werkwijzen om dit te optimaliseren.
  • Ideeën binnen het team op elkaar afstemmen en nadenken over de ouderbetrokkenheid rond dit thema.
  • Problemen onderkennen en aanpakken.

Doelgroep

Schoolteams basisonderwijs, lerarenopleiding

Inhoud

Heel wat scholen zijn actief bezig met het ontwikkelen van een eigen schooltaalbeleid. Hierbij wordt echter vaak nog te weinig rekening gehouden met het proces van een meertalige opvoeding: hoe leren deze kinderen taal, welke afspraken kunnen ze aan, welke rol geven we de ouders? In deze vorming maken leerkrachten kennis met de opvoedingsprincipes die zijn verbonden met de verschillende vormen van meertalige opvoeding en de betekenis ervan voor het taalleren op school en het omgaan met mogelijke taalleerproblemen. De vorming wordt zo veel mogelijk afgestemd op het team. Het accent kan hierbij liggen op klasintern werken, de samenwerking met de ouders en/of het op elkaar afstemmen van het team. Het is mogelijk om een vervolgactiviteit te plannen om bepaalde aspecten verder uit te diepen.

Trainers

Regionaal Integratiecentrum Foyer

Meer weten?

info.wgi@foyer.be

Inschrijven

info.wgi@foyer.be
      

Praktische info


Prijs:
Open aanbod:
35 EURO/deelnemer

Op aanvraag:
Brussel: 60 EURO/uur
Buiten Brussel: 70 EURO/uur + verplaatsingskosten

Locatie:
Open aanbod:
Regionaal Integratiecentrum Foyer
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Op aanvraag:
Locatie zelf te bepalen

Deelnemers:
Max. 30 deelnemers

Schrijf je in