A A A

					

Thuistaal als hefboom in het basisonderwijs

Inhoud en opzet

Doel

  • Aantonen waarom het belangrijk is om de thuistaal een plaats te geven in het onderwijs aan meertalige kinderen. .
  • Hiertoe handvatten aanreiken voor in de klas en op school.

Doelgroep

Directies basisonderwijs, leerkrachten kleuteronderwijs, leerkrachten lager onderwijs, zorgcoördinatoren, brugfiguren en beleidsondersteuners.

Inhoud

Het huidige taalbadmodel bereikt niet haar beoogde doelen bij veel meertalige kinderen. Er zijn andere wegen noodzakelijk en mogelijk voor deze kinderen, waarbij de thuistaal een plaats krijgt in het onderwijs. In deze collegagroep die driemaal samenkomt, tonen we waarom het belangrijk is om de thuistaal een plaats te geven en ook in te zetten in het onderwijs aan meertalige kinderen. We reiken handvatten aan waarmee dit vorm krijgt in de klas en op school. De thuistaal van kinderen is immers het fundament voor alle andere talen die het kind leert. Hoe steviger dit fundament, hoe groter de onderwijskansen van deze kinderen. Het erkennen en waarderen van alle talen die in een klas/school aanwezig zijn, heeft bovendien een positieve invloed op het welbevinden van het kind: kinderen voelen zich aanvaard en geapprecieerd zoals ze zijn en kijken zelf ook met een meer open blik naar de wereld rondom hen. Tijdens de collegagroep gaan we onder andere in op volgende vragen:  • Hoe geef je de thuistalen van meertalige kinderen een plaats in je klas/school zonder zelf die talen te spreken?
  • Hoe kunnen ouders hiertoe bijdragen?
  • Wat zijn talensensibiliserende activiteiten en hoe realiseer je ze in de klas/school?
  • Waarom is het inzetten van de thuistaal een cruciale factor in het realiseren van een krachtige leeromgeving voor meertalige groepen en hoe doe je dit?

Trainers

Pedagogische Begeleidingsdienst Gent

Meer weten?

evita.willaert@gent.be
ayse.isci@gent.be

Inschrijven

Http://www.pbdgent.be

      

Praktische info


Prijs:
Gratis voor stedelijke basisscholen van de stad Gent

Locatie:
Pedagogische Begeleidingsdienst
Jubileumlaan 215 B
9000 Gent

Deelnemers:
Max. 25 deelnemers