A A A
Werken aan een open talenbeleid					
Voor- en buitenschools
voorschools
Voor- en buitenschools

Ben je tewerkgesteld in de voorschoolse sector en ben je benieuwd hoe je meerdere talen bij deze allerkleinsten positief kunt benutten? Of ben je medewerker in een sport-, jeugd-, cultuur- of vakantieorganisatie voor jongeren en wil je naast het bezorgen van een leuke tijd ook aandacht hebben voor de thuistaal van je leden? Neem dan zeker een kijkje in dit onderdeel!

School/klas
school/klas
School/klas

Zeker bij meertalige kinderen voelen leerkrachten zich sterk verantwoordelijk voor het goede verloop van de taalontwikkeling. Een gebrek aan eenduidige adviezen levert hen heel wat verwarring en onzekerheid. Negen partners bundelden daarom hun expertise en materialen op één website om de kracht en meerwaarde van de thuistaal in het onderwijs aan te tonen.

Thuis
thuis
Thuis

Ben je een professional die regelmatig in contact komt met ouders van kinderen die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands? Dan zul je alvast gemerkt hebben dat er bij deze ouders heel wat vragen leven over de ta(a)l(en)ontwikkeling van hun kinderen. In dit onderdeel vind je daarom informatie over hoe gezinnen ondersteund kunnen worden in het omgaan met meertaligheid.