Wat is meertaligheid? En hoe meertalig zijn we zelf?

Individuen worden MEERTALIG genoemd als ze de competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen en te produceren (dat kan op verschillende niveaus, dus niet alle talen hoeven even sterk verworven te zijn), of als zij van meerdere talen regelmatig gebruikmaken (Van den Branden 2010).

Hoe meertalig
is Vlaanderen?
Hoe meertalig ben jij?

Hoe verwerven kinderen een tweede, derde,... taal?

Belang

moedertaal?

Wat zijn

beïnvloedende

FACTOREN

Is het NORMAAL dat...

Of is er toch nood aan

PROFESSIONELE HULP?

Is het normaal dat...

Bilal z'n THUISTAAL ACHTERUIT

gaat nu hij naar school gaat?

Is het normaal dat...

Yana nog steeds een

ACCENT heeft in het

Nederlands?

Is het normaal dat...

Liliana heel TRAAG

nieuwe woorden leert?

...of successief ?
Wat zijn de voordelen van het inzetten op meertaligheid?
En zijn er risico's verbonden aan een meertalige omgeving?

Typische bezorgdheden bij het inzetten op meertaligheid

Maar zijn deze bezorgdheden wel terecht?

De thuistaal is niet sterk genoeg!
Ik voel me buitengesloten.
Help! Ik heb geen controle meer.
De tijd is beperkt!
Hoe integreer je die nieuwe visie op meertaligheid in jouw school, crèche, speelpleinwerking, ...?

VERBIEDEN

We gaan talige diversiteit tegen

TOLEREREN

We laten talige diversiteit toe

VERKENNEN

We waarderen het gebruik van talige

diversiteit en maken het zichtbaar

» Talensensibilisering

BENUTTEN

We benutten en stimuleren het gebruik van

talige diversiteit als hefboom tot leren

» Functioneel meertalig leren
Een OPEN talenbeleid:

van minder naar meer

meertaligheid in jouw

organisatie.

Wat zegt de

taalwet?

Hoe kan je als professional ouders ondersteunen bij een meertalige opvoeding?
Op zoek naar tips om ouders te ondersteunen
bij een meertalige opvoeding?
We geven je enkele uitgangspunten, materialen en leestips.
Tips voor ouders in 14 talen !
Eerste hulp bij foutjes!
Hoe geef je FEEDBACK?
Filmpje voor ouders in 4 talen
Geef alvast deze 3 vuistregels mee aan de ouders:

» Praat veel in je moedertaal

» Zoek oefenkansen voor Nederlands en andere talen

» Praat zelf soms Nederlands