Start Materialenbank

Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind!

In de context van migratie en meertaligheid hebben ouders vaak behoefte aan informele steun bij de opvoeding van hun kinderen. Het opvoeden wordt nog complexer wanneer ze geconfronteerd worden met een andere taal, andere opvoedingswaarden, normen en verwachtingen. Ze twijfelen vaak aan de waarde van hun eigen opvattingen en referentiekaders, waardoor ze op termijn niet meer weten wat goed is en wat niet, ook op het gebied van taalstimulering. Cruciaal hierbij is het versterken van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. In deze brochure staan er enkele tips die ouders kunnen helpen bij het opvoeden van hun kind in een meertalige context. De folder is geschreven in laagdrempelig Nederlands. Daarnaast werd de folder op initiatief van Onderwijscentrum Gent ook vertaald in 13 andere courante talen (Albanees, Arabisch, Bulgaars, Slovaaks, Frans, Turks, Servisch, Duits, Pools, Roemeens, Kroatisch, Engels en Farsi). Recent kwam daar dankzij de Hogeschool Utrecht ook een vertaling in het Tigrinya bij. Deze vertaalde folders, die ook op deze pagina kunnen worden gedownload, kunnen gericht worden meegegeven aan ouders die (een van) deze talen als thuis- of moedertaal hebben, en momenteel nog onvoldoende taalvaardig zijn in het Nederlands.

De versie in het Arabisch wordt momenteel opnieuw vormgegeven, maar is op deze pagina alvast in niet-gelay-oute vorm beschikbaar.

Meertalig opvoeden Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Ouders Folder
Terug