Uit onderzoek

Aan universiteiten, hogescholen en andere instellingen wordt veel onderzoek gedaan naar meertaligheid en onderwijs. Al die studies en rapporten opvolgen en daaruit aanbevelingen en tips distilleren voor je school- en klaspraktijk, is voor de gemiddelde directeur, zorgcoƶrdinator of leerkracht echter verre van evident. Op deze pagina willen we je daarom informeren over de resultaten van (recent) wetenschappelijk onderzoek, met naast een samenvatting van de voornaamste conclusies ook een duidelijke link naar de klasvloer: wat leert onderzoek ons nu? En hoe kun je je eigen aanpak daarop afstemmen?

Dit onderdeel van meertaligheid.be, dat voortbouwt op de laagdrempelige informatie die je in de bronnenkaarten (‘Jouw vragen beantwoord’) terugvindt, is nog in volle opbouw, maar recent werd met de lancering van het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied wel een belangrijke eerste stap gezet. In dat dossier, dat werd samengesteld door de Nederlandse Taalunie en de redacties van meertalig.nl en meertaligheid.be, vind je wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op veel gestelde vragen door beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders. Enkele voorbeelden uit de 24 vragen die aan bod komen:

De inhoud van het kennisdossier is hier en daar nog complex. In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 wordt daarom gewerkt aan manieren om deze inhoud op een eenvoudigere en laagdrempeligere manier te ontsluiten voor een ruimer publiek - in woord en in beeld. Hou deze website dus goed in de gaten!