A A A

					

Elke taal haar verhaal

Inhoud en opzet

Elke taal haar verhaal is een bundel voor begeleiders die vormingssessies willen organiseren voor anderstalige ouders met kleuters. Doelgroep

Elke taal haar verhaal is een bundel voor begeleiders die vormingssessies willen organiseren voor anderstalige ouders met kleuters.

Doel(en)

Ouders ondersteunen om hun kinderen taalvaardig te maken in hun thuistaal én in het Nederlands. Het belang van het kleuteronderwijs wordt benadrukt en ouders krijgen tips en adviezen om hun communicatie met de school te vergemakkelijken.

Inhoud

Elke Taal haar verhaal is een handboek met uitgewerkte vormingsessies voor intermediairs waarmee zij aan de slag kunnen gaan met allochtone ouders.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 moeten alle basisscholen in hun schoolreglement een engagementsverklaring opnemen die ouders moeten ondertekenen. Eén van de onderdelen is dat allochtone ouders zich moeten engageren om hun kinderen te stimuleren in het leren van Nederlands. Dit handboek is een hulpmiddel voor alle intermediairs (al dan niet onderwijsgebonden) die allochtone ouders hierin willen ondersteunen. Centraal in dit pakket staat de idee dat de thuistaal van de kinderen voldoende aandacht moet krijgen. Ouders worden ondersteund om hun kinderen taalvaardig te maken in hun thuistaal én in het Nederlands. Het belang van het kleuteronderwijs wordt benadrukt en ouders krijgen tips en adviezen om hun communicatie met de school te vergemakkelijken.
      


Praktische Info

Auteur(s)
Intercultureel Netwerk Gent

Hoe te verkrijgen?
Caroline.mathys@ingent.be
09 224 17 18