Start Materialenbank

Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind!

In de context van migratie en meertaligheid hebben ouders vaak behoefte aan informele steun bij de opvoeding van hun kinderen. Het opvoeden wordt nog complexer wanneer ze geconfronteerd worden met een andere taal, andere opvoedingswaarden, normen en verwachtingen. Ze twijfelen vaak aan de waarde van hun eigen opvattingen en referentiekaders, waardoor ze op termijn niet meer weten wat goed is en wat niet, ook op het gebied van taalstimulering. Cruciaal hierbij is het versterken van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. In deze brochure staan er enkele tips die ouders kunnen helpen bij het opvoeden van hun kind in een meertalige context. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, maar is ook vertaald in 13 andere talen. De versie in het Arabisch wordt momenteel herbekeken, en zal binnenkort opnieuw beschikbaar zijn.

Meertalig opvoeden Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitenschoolse opvang Vrije tijd Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Ouders Folder
Terug