Start Materialenbank

Anamnese Meertalige kinderen (AMK)

Vragenlijst

In het diagnostische proces bij meertalige kinderen, al dan niet van allochtone afkomst, neemt de anamnese een belangrijke plaats in.
De Sig-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen formuleerde een aantal kritische bedenkingen bij de vragenlijst ‘Anamnese Meertaligheid’ van Mirjam Blumenthal en Manuela Julien. Dit resulteerde in een aangepast anamneseformulier waarbij de klemtoon ligt op een multidisciplinaire benadering van de problemen wat betreft de taal- en spelontwikkeling van meertalige kinderen.
De vragenlijst ‘Anamnese Meertalige Kinderen’ (AMK) dient om een beter zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het taalaanbod en op de attitude van het meertalige kind en zijn ouders (of verzorgers) tegenover de verschillende talen. Verder inventariseert de lijst gegevens in verband met spel en speelgoed. De AMK is bruikbaar in de diagnostiek van verbale en non-verbale problemen van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen. De AMK vragenlijst is een aanvulling bij een (standaard) anamnese als er sprake is van meertaligheid.

Meertalige diagnostiek Basisonderwijs Kleuters Kinderen Test
Terug