Start Materialenbank

Contrastieve analyse: vergelijking tussen het Nederlands en andere talen

Eindopdrachten taalanalisten

De hogeschool Thomas More biedt een cursus taalanalist aan, waarbij je de nodige tools aangereikt krijgt om professionals te ondersteunen bij het vaststellen van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen. Voor logopedisten is dat immers geen eenvoudige taak, omdat ze niet elke thuistaal van een meertalig kind beheersen. Tolken, vertalers of intercultureel bemiddelaars die de cursus taalanalist volgen, hebben die kennis wel, en kunnen die dan inzetten om de beheersing van de thuistaal bij een meertalig kind te analyseren.

Als eindopdracht maken de taalanalisten in de opleiding voor een bepaalde (thuis)taal een overzicht van die taal, met daarin een situatieschets van de taalgemeenschap en een contrastieve analyse waarbij die taal vergeleken wordt met het Nederlands op fonologisch, morfologisch en syntactisch gebied. Een aantal van die eindopdrachten worden ter beschikking gesteld op de website van de Taalbrug. Je kunt er terecht voor het Bosnisch, Bosnisch/Servisch/Kroatisch, Bulgaars, Portugees, Slovaaks, Spaans en Turks. Op zoek naar informatie over andere talen? Dan vind je misschien wel wat je zoekt in de MoedINT2-webapp.

Meertalige diagnostiek Basisonderwijs Secundair onderwijs Anderstalige nieuwkomers Kleuters Kinderen Jongeren Website
Terug