Start Materialenbank

Goochelen met woorden

Gratis lesmateriaal voor anderstalige nieuwkomers

‘Goochelen met woorden’ is een driedelige reeks die door het Centrum voor Taal & Onderwijs (KU Leuven) specifiek voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs is ontwikkeld. Op de website van het CT&O kunnen delen 1 en 2 nu gratis worden gedownload. De bronnenboeken bevatten motiverende activiteiten die de luister- en spreekvaardigheid van jonge nieuwkomers een flinke boost geven.

‘Goochelen met woorden 1’ is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar die pas in de onthaalklas zijn aangekomen en die nog geen Nederlands kennen. De focus ligt op luistervaardigheid: een mondelinge opdracht leren begrijpen, om zo een handeling uit te voeren of de juiste oplossing te omcirkelen. Nieuwkomers die al wat Nederlands begrijpen en zich stilaan thuis beginnen te voelen op school, kunnen terecht in ‘Goochelen met woorden 2’. Daarin wordt de al ontwikkelde luistervaardigheid verder uitgebouwd, en wordt ook de spreekvaardigheid gestimuleerd door het stellen van gesloten vragen waarop een kort antwoord volstaat. Lees- of schrijfvaardigheid hebben de leerlingen nog niet nodig om de opdrachten tot een goed einde te brengen.

De volgorde waarin je de activiteiten uit dit bronnenboek geeft, kan de leerkracht gedeeltelijk zelf bepalen. Er moet enkel rekening worden gehouden met de moeilijkheidsgraad van de verschillende taken. Een eigen selectie maken of activiteiten toevoegen kan ook.

Taalondersteuning Basisonderwijs Anderstalige nieuwkomers Kinderen Lesmateriaal
Terug