Start Materialenbank

Haal meer uit meertaligheid

Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas.
In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands taalbad. Ondanks het sterke geloof in de effectiviteit van deze aanpak vallen de gemiddelde opbrengsten tegen. Nochtans is het wel mogelijk om op een didactisch nuttige manier ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen, zonder hiermee afbreuk te doen aan het belang van het Nederlands als onderwijstaal of per se te moeten kiezen voor een intensief model van meertalig onderwijs. Dit kan door leerlingen de kans te geven hun thuistalen in te zetten in een leeromgeving waarin het Nederlands de gangbare instructietaal is en de leerkracht niet alle talen van de leerlingen begrijpt.
In Haal meer uit meertaligheid stellen de auteurs de bevindingen van het interuniversitaire Validiv-project (‘Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education’) voor aan een breed onderwijspubliek.

Talenbeleid Basisonderwijs Boek
Terug