Start Materialenbank

Het succes van tweetalig opvoeden

Gids voor ouders en opvoeders

Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de vraag te beantwoorden of het al dan niet een goed idee is om hun kinderen tweetalig op te voeden.
Enkele hoofdstukken geven inzicht in de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen. Voorts gaan de auteurs in op de vraag hoe ouders een tweetalige opvoeding het best kunnen aanpakken. Zo komt de vraag aan de orde of het niet moeilijk is voor kinderen om twee of meer talen tegelijk te leren, het verschijnsel dat kinderen hun twee talen soms door elkaar lijken te halen wordt besproken.
Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de enorme voordelen van tweetaligheid en aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het tegelijkertijd leren van twee talen. Enkele hoofdstukken gaan in op de rol van crèche en school bij de tweetalige opvoeding.
Door de brede bespreking van het verschijnsel tweetaligheid is het boek een aanrader voor iedere lezer die in tweetaligheid geïnteresseerd is.

Talenbeleid Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Kleuters Kinderen Ouders Boek
Terug