Start Materialenbank

Het verhaal van Jacub

Materialenbundel

Dit pakket wil opvoeders van kinderen handvatten geven om een keuze te maken bij het kiezen van hun thuistaal en hen inzicht geven in de rol die ze kunnen vervullen bij de taalontwikkeling van hun kind.

De werkvorm bestaat uit een boek ‘Het verhaal van Jacub’. In tekeningen worden verschillende situaties, gaande vanaf zijn geboorte tot hij werk zoekt, weergegeven. Deze worden telkens verder uitgediept aan de hand van een discussievraag. Tevens kunnen er een aantal tips gegeven worden, waarbij veel nadruk gelegd wordt op een goede communicatie en een goede ouder-kind relatie. De werkvorm is in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Meertalig opvoeden Basisonderwijs Buitenschoolse opvang Ouders Lesmateriaal
Terug