Start Materialenbank

Meertalige ontwikkeling

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking

Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren. Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind.
Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap.
Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan deze ouders vorm te geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps.
De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol. Zijn advies krijgt vorm door informatie te verzamelen over de meertalige situatie, de (on)mogelijkheden van het kind, de (on)mogelijkheden van ouders, de wensen van ouders en de wensen van het kind.

Meertalige diagnostiek Communiceren met ouders Taalondersteuning Meertalig opvoeden Basisonderwijs Kinderen Ouders Boek
Terug